Cesta

Jste tak „zelení“, jak tvrdíte? - 25/03/2008

Žena na šlapacím vozíku v portugalském městě

Třebaže ochrana životního prostředí má v povědomí Evropanů pevné místo, naše chování v praxi tomu často neodpovídá.

Podle výsledků nedávného průzkumu postojů Evropanů k životnímu prostředí DeutschEnglishfrançais považuje 96 % respondentů ochranu planety za důležitou, ale jen málokteří jsou připraveni kvůli tomu změnit své chování.

Třebaže většina z nás uznává, že k ochraně životního prostředí musíme přispívat všichni, zřídkakdy vnímáme svůj způsob života jako problém. Jen málokteří z nás v zájmu životního prostředí jezdí méně autem nebo nakupují ekologické výrobky.

Dobré úmysly se jen zřídkakdy promítají do praxe. Spíše se zdá, že Evropané očekávají rozhodující kroky od svých vlád. Dvě třetiny respondentů se vyslovily pro to, aby se o otázkách životního prostředí rozhodovalo na celoevropské úrovni, a 82 % souhlasí s tím, že je nezbytná regulace prostřednictvím evropského práva. Z průzkumu tak zdá se vyplývá, že občané dávají přednost tomu, aby šetrný přístup k životnímu prostředí byl povinností, nikoli jen volbou.

V každém případě však existuje mnoho způsobů, jak může každý z nás zmenšit svou ekologickou stopu. Evropská komise za tím účelem připravila internetové stránky s tipy, jak změnit své každodenní návyky.

Průzkum též ukázal, že povědomí o otázkách životního prostředí se značně liší v závislosti na zemi. Nejinformovanější jsou občané v severních a západních státech EU, zatímco nejméně informovaní si připadají obyvatelé jižních zemí a nových členských států EU.

Cenu Englishfrançais letos získalo chorvatské město Englishfrançais. K ochraně životního prostředí přispělo zejména podporou chůze a jízdy na kole, přeměnou silnic na zóny pro pěší a pro cyklisty a zvýšeným využíváním alternativních paliv v hromadné dopravě.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy