Sökväg

En värdig tillvaro på äldre dar - 17/03/2008

Äldre man i rullstol med en hund bredvid sig

Äldre har rätt att skyddas mot övergrepp och missförhållanden – som man misstänker är vanligare än vad som är allmänt känt. Vid en EU-konferens vädras nu obehagliga sanningar, samtidigt som man efterlyser bättre vård av våra gamla.

De flesta av oss kommer att bli beroende av att någon annan tar hand om oss på äldre dar. Men kan vi då lita på att vi inte blir försvarslösa offer för övergrepp och vanvård?

För närvarande är det många som tvivlar. En ny EU-undersökning visar att 47 % tror att övergrepp mot gamla är vanligt förekommande i deras land. Nu tar sig EU an frågan.

Under veckans EU-konferens om övergrepp mot äldre DeutschEnglishfrançais samlas experter och beslutsfattare för att sprida kunskap om denna fråga och dra igång en öppen diskussion om svårsmält information.

I en del fall är övergreppen avsiktliga, till exempel när vuxna barn kräver pengar av sina gamla föräldrar, eller när vårdhem använder alldeles för stora mängder lugnande medel. Men de flesta missförhållandena yttrar sig som övergrepp och vanvård, eftersom de vårdansvariga saknar tillräckliga resurser för att sköta sitt jobb ordentligt – eller helt enkelt inte klarar av det. 

Man förutspår att 12 % av EU:s befolkning kommer att vara 80 år eller mer år 2050. Det betyder att allt fler människor kommer att vara beroende av släktingar eller yrkesvårdare för den omsorg och hjälp de behöver. Med sina åtgärder för folkhälsan vill EU lösa några av de problem som den åldrande befolkningen innebär.

”Medlemsländerna har börjat ge bättre stöd till vårdpersonal och släktingar i form av utbildning och vägledning”, säger socialkommissionär  Vladimír Špidla inför konferensen. Han menar att omsorgen om de äldre bör omfattas av lagstiftningen om de mänskliga rättigheterna, och han välkomnar de stödgrupper och telefonjourer som har inrättats för att bekämpa missförhållanden.

Experterna anser att debatten om övergrepp och vanvård av äldre befinner sig i sin linda – ungefär där debatten om barnmisshandel befann sig för tjugo eller trettio år sedan. Nu hoppas man kunna föra upp frågan på den politiska dagordningen.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar