Cosán nascleanúna

Dul in aois le dínit – cosaint na sean ó mhí-úsáid - 17/03/2008

Seanfhear i gcathaoir rotha ina aonar i dtimpeallacht institiúideach - is madra lena thaobh

Tá daoine scothaosta i dteideal cosanta ó mhí-úsáid, a chreidtear a bheith forleathan.  Fírinní míchompordacha faoi scrúdú ag comhdháil AE, a éilíonn cúram níos fearr. 

Rud atá romhainn go léir is ea bheith ag brath ar dhaoine eile agus sinn dulta in aois.  Cé chomh muiníneach is atáimid nach bhfulaingeoimid faillí nó mí-úsáid ag tréimhse shoghonta dár saol? 

Mar atá cúrsaí anois, níl a lán againn chomh cinnte sin - thaispeáin pobalbhreith AE le déanaí go measann 47% go bhfuil mí-úsáid na sean forleathan ina dtíortha.  Anois tá faoin AE dul i ngleic leis an bhfadhb seo. 

Tugann Comhdháil AE faoi mhí-úsáid na sean DeutschEnglishfrançais na seachtaine seo saineolaithe is lucht déanta beartas le chéile chun feasacht a ardú agus tús a chur le plé oscailte a thugann aghaidh ar fhírinní míchompordacha. 

I gcásanna áirithe, mí-úsáid d'aonghnó a bhíonn i gceist - daoine ag sracadh airgid óna dtuismitheoirí scothaosta nó árais na sean ag ró-úsáid suaimhneasán.  Ach is í an fhaillí an mhí-úsáid is coitianta, nuair nach mbíonn dóthain acmhainní ag cúramóirí chun a gcuid oibre a dhéanamh i gceart, nó iad faoi ualach iomarcach oibre. 

Le 12% den daonra os cionn 80 faoi 2050 á thuar, is ag méadú a bheidh líon na ndaoine a bheidh ag brath ar ghaolta nó ar ghairmiúlaigh chun aire a thabhairt dóibh.  Tá Gníomhaíocht AE i mbeartas na sláinte poiblí  ar iarraidh tabhairt faoi chuid d'ábhair bhuartha ár seandaoine. 

“Tá na Ballstáit ag tabhairt breis tacaíochta do chúramóirí is do ghaolta trí oiliúint is trí threoir", a mhíníonn coimisinéir na ngnóthaí sóisialta, Vladimír Špidla, roimh an gcomhdháil.  Is dóigh leis gur cheart go mbainfeadh reachtaíocht chearta an duine le cúram na sean, agus chuir sé fáilte roimh na grúpaí tacaíochta is roimh bheolínte gutháin a bunaíodh chun an mhí-úsáid a chosc. 

Measann saineolaithe go bhfuil an plé poiblí faoi fhaillí agus faoi mhí-úsáid na sean san áit ina raibh an plé faoi mhí-úsáid páistí fiche nó tríocha bliain ó shin – níl an plé ach ina thús.  Tá dóchas ann é a bhogadh suas an clár polaitiúil ar an mbealach céanna.  

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links