Navigatsioonitee

Väärikas vananemine – eakate kaitse väärkohtlemise eest - 17/03/2008

Üksik eakas mees oma koeraga hooldusasutuses

Eakatel inimestel on õigus olla kaitstud väärkohtlemise eest, mida peetakse Euroopas laialt levinud probleemiks. ELi konverentsil tuuakse päevavalgele ebameeldivad tõsiasjad ning nõutakse paremat hooldust.

Meid kõiki võib oodata saatus olla vanas eas sõltuv teiste inimeste abist. Kui kindlad võime olla, et meid ei ähvarda hooletussejätmine ja väärkohtlemine just siis, kui oleme selle suhtes kõige haavatavamad? 

Praegu ei tunne paljud meist end eriti kindlana – hiljutise ELi arvamusuuringu kohaselt usub 47% küsitletutest, et eakate väärkohtlemine on nende riigis laialt levinud. EL soovib leida probleemile lahenduse.

Sellel nädalal toimuval eakate väärkohtlemist käsitleval ELi konverentsil DeutschEnglishfrançais kohtuvad asjatundjad ja poliitikakujundajad, et suurendada teadlikkust ning käivitada ebameeldivaid tõsiasju lahkav avalik arutelu. 

Mõnel juhul on väärkohtlemine tahtlik – näiteks täiskasvanud lapsed pressivad raha välja oma eakatelt vanematelt või leidub hooldusasutusi, kus rahusteid tarvitatakse liiga kergekäeliselt.  Enamasti seisneb väärkohtlemine aga hooletussejätmises, kui hooldajatel ei ole piisavalt vahendeid, et oma tööd korralikult teha, või nad lihtsalt ei tule hooldamisega toime.

Prognooside kohaselt on aastaks 2050 12% elanikkonnast vanemad kui 80 aastat, mistõttu sõltub üha enam inimesi sugulaste või kutseliste hooldajate abist.

„Liikmesriigid on hakanud hooldajaid ja sugulasi paremini toetama, pakkudes koolitust ja nõustamist,” selgitas sotsiaalküsimuste volinik Vladimír Špidla enne konverentsi. Voliniku sõnul tuleks eakate hooldus kaasata inimõigusi käsitlevatesse õigusaktidesse. Samuti toetas ta tugirühmade ja abitelefonide sisseseadmist väärkohtlemise vastu võitlemiseks.

Asjatundjate arvates on avalik arutelu eakate väärkohtlemise ja hooletussejätmise teemal praegu samas seisus, mis laste väärkohtlemist käsitlev arutelu kakskümmend või kolmkümmend aastat tagasi – me alles hakkame sellest rääkima. Eesmärk on ka see teema Euroopa poliitilisse päevakorda tuua.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad