Sti

En værdig alderdom – slut med omsorgssvigt - 17/03/2008

Ældre mand i kørestol alene i institution med hund ved sin side

Overgreb mod ældre er formentlig mere udbredt end hidtil antaget. EU-konference efterlyser bedre omsorg.

Vi kan alle blive afhængige af andre til at pleje os på vores gamle dage. Men kan vi være sikre på, at vi ikke bliver ofre for omsorgssvigt og overgreb, når vi er allermest forsvarsløse?

Som det ser ud i dag, er mange i tvivl. 47 % mener, at overgreb mod ældre er udbredt i deres land, viser en ny EU-undersøgelse. Nu skrider EU til handling.

På denne uges EU-konference om overgreb mod ældre DeutschEnglishfrançais sætter eksperter og politikere fokus på problemet og lægger op til en åben debat, der kan bringe de ubehagelige sandheder på bordet.

I nogle tilfælde er der tale om forsætlige overgreb – f.eks. når voksne børn presser deres gamle forældre for penge, eller når institutioner giver beboerne for meget beroligende medicin. Men de fleste overgreb har form af omsorgssvigt, fordi plejepersonalet ikke har ressourcer til at gøre deres job godt nok eller simpelt hen er overbebyrdede.

Det anslås, at 12 % af befolkningen vil være 80 år eller derover i 2050. Dermed bliver flere og flere afhængige af pleje og omsorg fra pårørende og personale. Med sine tiltag på folkesundhedsområdet vil EU løse nogle af de problemer, den aldrende befolkning står over for.

"Medlemslandene er begyndt at give plejepersonale og pårørende bedre støtte gennem uddannelse og rådgivning", siger EU's socialkommissær, Vladimír Špidla, forud for konferencen. Han mener, at ældrepleje bør være omfattet af menneskerettighedslovgivningen, og ser positivt på de støttegrupper og telefonlinjer, der er oprettet for at stoppe overgrebene.

Eksperter skønner, at debatten om overgreb og omsorgssvigt mod ældre er på det stade, hvor debatten om børnemishandling var for 20-30 år siden – vi er kun lige begyndt at tale om det. Forhåbentlig vil også dette emne snart stå højt på den politiske dagsorden.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links