Cesta

Stop špatnému zacházení se seniory - 17/03/2008

Starší pán na invalidním vozíku v domově důchodců se psem u nohou

Senioři mají právo na ochranu proti špatnému zacházení, které je bohužel rozšířené. Na konferenci pořádané Evropskou unií zazněla nejen tato nepříjemná pravda, ale i návrhy, jak zajistit lepší péči.

Nám všem se může stát, že budeme ve stáří potřebovat, aby o nás někdo pečoval. Jsme si jisti tím, že budeme mít k dispozici potřebnou péči a že s námi nebude špatně zacházeno, až nebudeme sami schopni se o sebe postarat?

V současné době o tom mnozí z nás přesvědčeni nejsou. Při nedávném průzkumu 47 % respondentů uvedlo, že v jejich zemije špatné zacházení se seniory rozšířené. Nyní se EU k tomuto problému staví čelem.

Konference EU o špatném zacházení se seniory DeutschEnglishfrançais byla příležitostí k setkání odborníků a politiků a ke zvýšení povědomí a zahájení otevřené debaty o těchto nepříjemných skutečnostech.

Někdy je špatné zacházení záměrné, například když si lidé od svých starých rodičů vynucují peníze nebo když se seniorům v domovech důchodců podává příliš mnoho sedativ. Avšak nejčastěji se jedná o nedostatečnou péči, když pečující osoby nemají dostatek prostředků k zajištění řádné péče nebo když tuto činnost prostě nezvládají.

Předpokládá se, že v roce 2050 bude mít 12 % obyvatelstva 80 a více roků, takže stále více osob bude potřebovat péči ze strany příbuzných nebo pečovatelů. Na řešení některých problémů, jimž čelí naše stárnoucí obyvatelstvo, se zaměřuje i politika EU v oblasti veřejného zdraví .

„Členské státy začínají lépe podporovat pečovatele a příbuzné prostřednictvím odborné přípravy a poradenství,“ uvedl na konferenci komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla. Dále uvedl, že péče o seniory by měla být zakotvena v právních předpisech týkajících se lidských práv, a uvítal vytvoření podpůrných skupin a telefonních služeb zaměřených na řešení problému špatného zacházení.

Podle odborníků je veřejná debata o špatném zacházení a zanedbávání péče o seniory ve stejném bodě, jako byla debata o špatném zacházení s dětmi před dvaceti či třiceti lety – jedná se o problém, o kterém začínáme mluvit. Lze jen doufat, že se i tento problém postupně stane politickou prioritou.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy