Navigatsioonitee

Internet lastele turvalisemaks - 28/02/2008

Kaks last mängivad arvutiga

Sotsiaalsed võrgustikud, jututoad, on-line-mängud – need kõik on vahendid inimeste omavaheliseks suhtlemiseks. Kui tegemist on lastega, siis tekib aga küsimus: kellega nad suhtlevad?

ELi uus turvalisema Interneti programm EnglishEnglish põhineb olemasolevatel kaitsemeetmetel EnglishEnglish ning võetakse ka uusi abinõusid, et võidelda mitte üksnes ebaseadusliku infosisu, vaid ka laste kiusamise ja peibutamise vastu.

„EL on viimastel aastatel aidanud palju kaasa, et muuta Internet laste jaoks turvalisemaks, kuid see töö ei ole veel lõppenud,“ selgitas infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. Uue programmiga haarab EL juhtohjad noorte kaitsmisel kuritarvitamise eest Internetis.

Et ettepanekud tõepoolest arvestaksid sellega, kuidas lapsed Internetti ja mobiiltelefone tegelikult kasutavad, põhinevad need noorte omapoolsetel soovitustel, mis esitati turvalisema Interneti päeva noortefoorumil EnglishEnglish.  

Programmi eelarve on 55 miljonit eurot ning selle eesmärk on:

  • lihtsustada ebaseaduslikust infosisust ja kahjulikust käitumisest teatamist. Eelkõige pannakse rõhku laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlevatele materjalidele ja laste peibutamisele;
  • kaasata noored turvalisema võrgukeskkonna loomisse, eelkõige noorte arutelurühmade kaudu;
  • soodustada tööstuse isereguleerimist;
  • suurendada laste, vanemate ja õpetajate teadlikkust ning täiustada nõuandeallikaid ja teavet parimate tavade kohta;
  • viia kokku Euroopa tasandil laste turvalise Interneti-kasutusega tegelevad teadlased, et jagada teadmisi ja luua vajalik teadmistebaas.

Kuid kas see kõik on ikka vajalik? Kas lapsed tõepoolest alahindavad neid varitsevaid ohte? 2007. aastal läbiviidud põhjalikust uuringu EnglishEnglishst selgub, et kuigi lapsed kasutavad Internetti ja mobiiltelefone väga loominguliselt ning on teadlikud vajalikest ettevaatusabinõudest, tunnistasid paljud, et on riskinud.  Mõned rääkisid, et neid on kiusatud ja neil on olnud kontakte võõrastega.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad