Navigačný riadok

Mládež a bezpečnosť na internete: diskutujme na túto tému! - 12/02/2008

Deti s laptopom

V súvislosti s podujatím Deň bezpečnejšieho internetu organizuje Komisia fórum, ktoré ma rozprúdiť dialóg s mládežou a zvýšiť povedomie dospelých v tejto oblasti.

Internet a nové komunikačné prostriedky sú neodlučnou súčasťou každodenného života detí a tínedžerov.

Napriek tomu dospelí nemajú dostatok informácií o používaní týchto technológií mladšou generáciou a o rizikách s tým súvisiacich.

Komisia v snahe rozprúdiť diskusiu s mládežou zameranú na určenie ich potrieb pri používaní internetu a mobilných telefónov a prevenciu súvisiacich rizík, zorganizovala v Bruseli 12. februára európske fórum English mládeže venované bezpečnému požívaniu internetu.

Pri tejto príležitosti sa 27 tínedžerov z 9 krajín stretlo s členmi Európskej komisie: Viviane Redingovou, zodpovednou za informačnú spoločnosť a médiá, a Meglenou Kunevou, komisárkou pre ochranu spotrebiteľa. Pre týchto mladých ľudí to bude jedinečná príležitosť diskutovať o miere, v akej využívajú moderné technológie, napr. internet a mobilné telefóny, o rizikách a nástrahách, s ktorými sa stretli, a o spôsobe, ako na ne reagovali, a opatreniach v tejto oblasti.

Okrem otázok bezpečnosti je prioritou Komisie ponúknuť každému možnosť byť súčasťou informačnej spoločnosti. Zvýšenie záujmu o túto oblasť zabezpečuje kampaň „e-Inclusion: Be part of it!“ English „Digitálna integrácia pre každého!“).

Navyše Deň bezpečnejšieho internetu využila komisárka Viviane Reding na vyhlásenie víťazov súťaže DeutschEnglishfrançais, v rámci ktorej bolo úlohou súťažiacich vytvoriť aplikácie, ktoré by pritiahli pozornosť mladých Európanov na otázky bezpečnosti internetu. Na podporu myšlienky Dňa bezpečnejšieho internetu prebiehajú v členských štátoch DeutschEnglishfrançais viaceré podujatia.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy