Navigatsioonitee

Tarbijate heaolu võetakse luubi alla! - 31/01/2008

Ribakoodi lugejat kasutav tarbija supermarketis

Euroopa Komisjon asub jälle kaitsma siseturgu.

Miks erineb digifotoaparaatide hind eri naaberriikides kuni 30%? Miks on mõnes liikmesriigis pangakonto hooldus tasuta, aga muudes riikides tasuline? Kindlasti erineb elatustase piirkonniti ning klienditeenindusel on oma osa hinna määramisel, kuid mõningad hinnavahed tekitavad kahtlusi, et tegu on kartellide ja vaba konkurentsi rikkumisega või siis hämara hinnapoliitikaga, mille tulemusena ei saa tarbijad teha kõiki asjaolusid arvestavaid otsuseid.

Eurooplastel on õigus oodata ühisturu tingimustes konkreetseid tulemusi. Seepärast käivitas Euroopa Komisjon tarbijaturgude jälgimisprotsessi (Consumer Market Watch), mille abil uuritakse hindu, kaupade ohutust ja tarbijate rahulolu.

Uuringut teostatakse ühtse turu läbivaatamise raames, mis algas 2006. aasta novembris telekommunikatsiooni ja energeetika valdkonnas.

Neljapäeval, 31. jaanuaril avaldab Euroopa Komisjon esimese tarbijaturu tulemustabeli. Kuigi tabelit tuleb veel täiendada, analüüsitakse selle abil 2008. aastal kolme olulisemat valdkonda: jaefinantsteenused DeutschEnglishfrançais, piiriülene tarbekaupade müük English (fotoaparaadid, CDd ja raamatud) ning tarbijate kaebused English.

Lisateave teie õiguste kohta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad