Διαδρομή πλοήγησης

Καταναλωτής με συσκευή ανάγνωσης γραμμικών κωδικών σε σουπερμάρκετ

Και πάλι στο πλευρό των καταναλωτών, η Επιτροπή δημιουργεί παρατηρητήριο της εσωτερικής αγοράς

Γιατί η τιμή μια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής διαφέρει μέχρι και 30% σε δύο γειτονικές χώρες; Γιατί η διαχείριση ενός τραπεζικού λογαριασμού παρέχεται δωρεάν σε ορισμένα κράτη μέλη και όχι σε άλλα;  Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι το βιοτικό επίπεδο μιας περιοχής ή το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας ενδεχομένως επηρεάζουν την τιμή, ορισμένες φορές οι διαφορές είναι τόσο σημαντικές που δημιουργούνται υποψίες ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά παρεμποδίζεται από καρτέλ ή άλλους παράγοντες, ή ότι εφαρμόζονται αδιαφανείς τιμολογιακές πρακτικές που δυσχεραίνουν τους καταναλωτές στις επιλογές τους.

Οι Ευρωπαίοι δικαιούνται να αναμένουν χειροπιαστά αποτελέσματα από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δημιουργεί ένα νέο παρατηρητήριο εποπτείας των αγορών καταναλωτικών προϊόντων («Consumer MarketWatch»), που εκτός από τις τιμές και την ασφάλεια των προϊόντων, θα ενδιαφέρεται και για το βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών.

Το παρατηρητήριο αυτό εντάσσεται στα μέτρα για τον επιχειρούμενο εκσυγχρονισμό της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και έχει δώσει ήδη αποτελέσματα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή δημοσιεύει τον πρώτο πίνακα αποτελεσμάτων για τις ευρωπαϊκές αγορές καταναλωτικών αγαθών. Αν και προς το παρόν ελλιπής, καθώς δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, ο πίνακας αυτός θα καλύπτει το 2008 τρεις τομείς προτεραιότητας: τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες DeutschEnglishfrançais, τις διασυνοριακές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών English όπως φωτογραφικών μηχανών, CD και βιβλίων, και τα μέσα προσφυγής των καταναλωτών English.

Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι