Sökväg

Säkrare leksaker - 25/01/2008

Tecknad pojke som beundrar en ny leksaksbil © M. Boualam

Nya EU-regler ska skärpa säkerhetsstandarderna för leksaker, lägga större ansvar på tillverkare och importörer och skärpa marknadsbevakningen.

”Det går inte att förhandla eller kompromissa om barns hälsa och säkerhet,” säger näringslivskommissionär Günter Verheugen. Därför vill EU skärpa säkerhetsstandarderna för leksaker English .

EU-kommissionen har föreslagit följande förändringar:

  • Förbud mot kemikalier som kan vara cancerframkallande och lägre gränsvärden för skadliga ämnen som bly och kvicksilver.
  • Strängare regler och obligatoriska varningstexter för att undvika olyckor på grund av små leksaksdelar.
  • Krav på tillverkarna att lämna detaljerad teknisk information om alla sina leksaker för att underlätta tillsynsmyndigheternas kontroller.
  • Skärpta straff för tillverkare som inte uppfyller säkerhetskraven.
  • Förbud mot att sälja leksaker tillsammans med livsmedel på ett sådant sätt att man måste öppna förpackningen och äta upp innehållet innan man kommer åt leksaken.
  • Tydligare CE-märkning.

Det finns luckor i den nuvarande lagstiftningen från 1988. EU-länderna måste redan nu se till att farliga leksaker inte säljs i affärerna, men lagen är inte tillräckligt flexibel för att kunna hålla jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen på leksaksmarknaden. Med de nya reglerna hoppas man kunna åtgärda bristerna.

Förändringarna har redan debatterats i offentliga samråd English : över 1 500 inlägg har kommit in till kommissionen. Nu är det ministerrådets och Europaparlamentets tur att ta ställning till förslagen och anta dem så fort som möjligt.

Översikt över EU:s leksakssektor English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar