Navigointipolku

EU:n energiavarmuudessa parantamisen varaa - 04/06/2014

Oransseja kaasuputkia © EU

EU ehdottaa äskettäisten maailman tapahtumien johdosta toimenpiteitä, joilla varmistetaan sen energiatoimitukset.

Yli puolet EU:n energiasta tuodaan sen rajojen ulkopuolelta. Tämä tuontiriippuvuus tekee sen haavoittuvaksi poliittisille tapahtumiselle EU:n ulkopuolisissa maissa.

Kaasun suhteen tilanne on erityisen herkkä: suurin osa EU:n tuontiöljystä toimitetaan meriteitse, mutta kaasu tuodaan putkia pitkin. Tämän vuoksi kaasun toimituslähteitä ja ‑reittejä on lähes mahdoton vaihtaa, jos tälle ilmenisi tarvetta.

EU:n energiavarmuutta ryhdyttiin parantamaan sen jälkeen, kun kaasutoimitukset keskeytyivät joksikin aikaa vuosina 2006 ja 2009.

Levottomuuksien lisääntyminen Ukrainassa – jonka kautta Venäjän kaasuputket kulkevat – on korostanut parantamistarvetta entisestään.

Varmuutta parantavat toimet

Jotta energiansaanti ei keskeytyisi tänä talvena, EU on ehdottanut ”stressitestejä”, joilla simuloidaan kaasutoimitusten keskeytymistä. Testit auttavat näkemään, kuinka energiajärjestelmämme pystyy suoriutumaan tällaisesta tilanteesta, ja niiden pohjalta voidaan laatia varasuunnitelmia ja varmistusmekanismeja, kuten kaasuvarastojen lisäämistä.

Energiavarmuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä EU ehdottaa, että

  • EU:n energiantuontimaiden valikoimaa monipuolistetaan. Vuonna 2013 yli 90 % EU:n kaasuntuonnista oli peräisin 4 maasta: Venäjältä, Algeriasta, Libyasta ja Norjasta
  • energiaa säästetään ja infrastruktuureja parannetaan energiatehokkuuden lisäämiseksi
  • EU:n omia energiavaroja hyödynnetään paremmin. EU:n energiantuotanto laski lähes 20 % vuosina 1995–2012, mutta sitä voitaisiin lisätä fossiilisten polttoaineiden kestävällä käytöllä ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta
  • energian sisämarkkinat saatetaan valmiiksi, mikä helpottaa energian kulkua Euroopassa. Kuusi EU-maata on esimerkiksi kaasuntuontinsa osalta kokonaan riippuvaisia Venäjästä, ja mahdollisuus ohjata energiaa sinne, missä sitä tarvitaan, vähentäisi niiden haavoittuvuutta.

Seuraavat vaiheet

Euroopan komission tekemistä ehdotuksista keskustellaan EU-maiden johtajien kesken 26.–27.6.

Lehdistötiedote – strategia energiavarmuuden parantamiseksi 

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n energiavarmuudesta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä