Sökväg

Havet som källa till hållbar tillväxt - 12/05/2014

En fartyg förtöjt vid en vindkraftpark utanför den danska kusten © EU

EU har lagt fram en handlingsplan för att utnyttja havets resurser bättre och mer ansvarsfullt.

Två tredjedelar av jordens yta täcks av hav som kan ge oss mat, läkemedel och energi. Denna s.k. blå ekonomi kan också bidra till hållbar tillväxt. 

Men vi måste få större kunskap om havet och EU-ländernas forskningsinsatser måste samordnas bättre.

Forskning och innovation

Handlingsplanen har bl.a. följande mål:

  • Ta fram en digital karta över hela havsbottnen i EU senast 2020. Cirka 30 procent har ännu inte kartlagts, och uppgifterna kommer från olika organisationer. Med bättre kunskap om havet kan vi använda resurserna på bästa sätt och samtidigt se till att känsliga ekosystem inte skadas.
  • Skapa en informationsplattform på nätet senast 2016 för att informera om forskningsprojekt och sprida resultaten. Tanken är att undvika dubbelarbete och främja innovation.
  • Inrätta ett näringslivs- och vetenskapsforum där den privata sektorn, forskare och icke-statliga organisationer kan vara med och utforma framtidens blå ekonomi och utbyta idéer.

I takt med att sektorn växer kommer det att behövas fler ingenjörer och forskare med kunskap om ny teknik. 

Havsvindkraften förväntas t.ex. behöva ytterligare 131 000 personer till 2020.

Handlingsplanen uppmuntrar forsknings- och näringslivsaktörer att kartlägga behoven och vilken kompetens som kommer att krävas.

Ekonomi och miljö

Över fem miljoner människor jobbar redan i den blå ekonomin i EU inom allt från turism till fiske.

Mellan 2007 och 2013 anslog EU i genomsnitt 350 miljoner euro per år till havsforskning, utöver de 1,3 miljarder euro som länderna satt av till nationella projekt.

Horisont 2020 English – EU:s innovationsprogram för ekonomisk tillväxt – har en budget på 145 miljoner euro för blå tillväxt bara under 2014–2015.

Men samtidigt som tillväxtmöjligheterna ökar måste vi skydda och bevara havet för framtida generationer. Hållbarhet och tillväxt kan gå hand i hand – renare vatten innebär till exempel att skaldjur kan säljas till ett högre pris.

Havsövervakningen kommer att fortsätta för att mäta den blå ekonomins miljöpåverkan.

Pressmeddelande – Havsrelaterad innovation för hållbar tillväxt

Frågor och svar – Innovation i den blå ekonomin English

Kunskap i havsfrågor 2020

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar