Navigačný riadok

EÚ sa na oceány zameriava ako na zdroje udržateľného rastu - 12/05/2014

Služobné plavidlo kotví pri veternej farme na mori v Dánsku © EÚ

EÚ predložila akčný plán na podporu lepšieho a zodpovednejšieho využívania európskych oceánskych zdrojov.

Keďže dve tretiny našej planéty pokrýva voda, morské zdroje nám môžu pomôcť uspokojiť naše potreby, pokiaľ ide o potraviny, lieky a energie. Tzv. „modrá ekonomika“ môže takisto podporiť udržateľný rast. 

Naše poznatky o mori sú však obmedzené a úsiliu krajín EÚ v oblasti výskumu zatiaľ chýba primeraná koordinácia.

Výskum a inovácie

Akčný plán sa zameriava na vytvorenie

  • digitálnej mapy celého európskeho morského dna do roku 2020. Nepreskúmaná ešte stále ostáva takmer tretina európskeho morského dna a vlastníctvo súborov s údajmi je rozdrobené medzi rôzne subjekty. Vedomosti o tom, čo sa deje v mori a pod morským dnom, nám umožnia čo najlepšie využiť naše oceány a zároveň zabrániť poškodeniu citlivých ekosystémov,
  • online informačnej platformy do roku 2016, ktorá bude slúžiť na výmenu výsledkov z ukončených projektov, aby sa zabránilo duplicite výskumu a urýchlilo zavádzanie inovácií,
  • fóra pre vedu a podnikanie v modrej ekonomike (Blue Economy Business and Science Forum) s účasťou súkromného sektora, vedcov a MVO s úlohou načrtnúť rysy budúcej modrej ekonomiky a uľahčovať výmenu poznatkov.

S rastom tohto odvetvia bude Európa potrebovať viac inžinierov a vedcov so znalosťami nových technológií. 

Napríklad v sektore výroby veternej energie na mori sa očakáva dopyt po 131 000 zamestnancoch do roku 2020.

Výskumné a podnikateľské organizácie sa prostredníctvom akčného plánu podporujú v tom, aby sa na túto skutočnosť pripravili mapovaním potrieb a odborných zručností, ktoré sa budú vyžadovať.

Ekonomika a životné prostredie

V modrej ekonomike EÚ už našlo zamestnanie viac ako 5 miliónov ľudí, a to v odvetviach od cestovného ruchu po rybárstvo.

Od roku 2007 do roku 2013 EÚ prispela ročne v priemere sumou 350 miliónov EUR na výskum oceánu. Doplnila tým balík v sume 1,3 mld. EUR, ktorú európske krajiny vyčlenili na vnútroštátne projekty.

V rámci programu Horizont 2020 English – inovačného programu EÚ na podporu hospodárskeho rastu, je len na roky 2014 a 2015 vyčlenený rozpočet 145 mil. EUR na „modrý“ rast.

Rast príležitostí však musí sprevádzať ochrana oceánu v záujme jeho zachovania pre budúce generácie. Udržateľnosť a rast môžu ísť ruka v ruke – napríklad čistá voda znamená, že mäkkýše je možné predávať za vyššiu cenu.

Monitorovanie oceánov bude pokračovať, aby bolo možné merať vplyvy „modrej ekonomiky“ na životné prostredie.

Tlačová správa – EÚ považuje inovácie vo využívaní oceánov za zdroj udržateľného rastu

Otázky a odpovede týkajúce sa inovácií v modrej ekonomike English

Iniciatíva Poznatky o mori 2020

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy