Navigācijas ceļš

Jūru un okeānu resursi ilgtspējīgai izaugsmei - 12/05/2014

Apkalpojošais kuģis dodas uz atkrastes vēja ģeneratoru parku Dānijā © ES

ES ir nākusi klajā ar rīcības plānu, kā pilnvērtīgāk un atbildīgāk izmantot Eiropas jūru un okeānu resursus.

Divas trešdaļas no mūsu planētas virsmas klāj ūdens. Jūras resursi var mūs nodrošināt ar pārtiku, zālēm un enerģiju. Jūras nozaru jeb tā sauktā “zilā ekonomika” varētu arī sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi. 

Tomēr mūsu zināšanas par jūru ir ierobežotas, un ES valstu pētniecības darbs vēl nenoris gana koordinēti.

Pētniecība un inovācija

Rīcības plāna mērķis ir:

  • līdz 2020. gadam izveidot digitālu Eiropas jūras gultnes karti. 30 % no Eiropas jūras gultnes vēl nav kartografēti, un datu kopas pieder dažādām organizācijām. Ja zināsim, kas notiek jūras dzīlēs un kontinentālajā šelfā, varēsim pilnvērtīgāk izmantot okeāna potenciālu, vienlaikus nepieļaujot trauslo ekosistēmu degradēšanos;
  • līdz 2016. gadam izveidot informācijas platformu internetā. Tajā varēs apmainīties ar informāciju un pētniecības projektu rezultātiem, lai novērstu pētījumu pārklāšanos un paātrinātu inovāciju;
  • izveidot Uzņēmējdarbības un zinātnes forumu, kurā līdzdarbotos privātais sektors, zinātnieki un NVO, lai veidotu jūras nozaru ekonomikas nākotni un dalītos ar idejām.

Nozarei izvēršoties, Eiropai vajadzēs vairāk inženieru un zinātnieku, kas pārzina jaunās tehnoloģijas. 

Piemēram, atkrastes vēja enerģijas nozarē līdz 2020. gadam būs vajadzīgs vēl 131 tūkstotis darbinieku.

Rīcības plāns mudina pētniecības un uzņēmējdarbības aprindas sagatavoties nākotnei, apzinot vajadzības un nepieciešamās iemaņas.

Ekonomika un vides aizsardzība

Vairāk nekā 5 miljoni cilvēku jau ir nodarbināti Eiropas jūras ekonomikā, kuras nozaru loks sniedzas no tūrisma līdz zvejniecībai.

No 2007. līdz 2013. gadam Eiropas Savienība jūru un okeānu izpētei atvēlēja 350 miljonus eiro gadā (papildus tiem 1,3 miljardiem eiro, ko valsts mēroga projektiem bija piešķīrušas Eiropas valstis).

ES inovāciju programmā “Apvārsnis 2020 English”, ar kuru iecerēts veicināt ekonomikas izaugsmi, 2014.–2015. gadā vien jūras nozaru izaugsmei paredzēts 145 miljonus eiro liels budžets.

Izvēršot izaugsmes potenciālu, tomēr jāatceras, ka jūra jāaizsargā nākamo paaudžu vārdā. Ilgtspēja un izaugsme var papildināt cita citu — jo tīrāks ūdens, jo augstāku cenu var prasīt par pārdotajām jūras veltēm.

Jūru un okeāna monitorings turpināsies, lai izvērtētu jūras nozaru ekonomikas ietekmi uz vidi.

Paziņojums presei “Ar okeāniem saistītā inovācija kā izaugsmes avots”

Jautājumi un atbildes par inovāciju jūras nozaru ekonomikā English

Programma “Zināšanas par jūru 2020”

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites