Navigointipolku

Merten luonnonvarat kestävän kasvun lähteeksi - 12/05/2014

Palvelualus ankkurissa tuulivoimalan edustalla Tanskassa © EU

EU esittää toimia, joilla edistetään Euroopan merten tehokkaampaa ja vastuullisempaa käyttöä.

Maapallon pinta-alasta kaksi kolmasosaa on veden peitossa. Meret sisältävät runsaasti luonnonvaroja, joita on mahdollista käyttää esimerkiksi elintarvikkeiden ja lääkkeiden raaka-aineena ja energialähteinä. Näiden varojen hyödyntäminen eli ns. sininen talous voi myös edistää kestävää kasvua. 

Merten luonnonvaroja ei EU:ssa kuitenkaan vielä käytetä riittävästi. Meristä on vain vähän tutkimustietoa, ja EU-maiden merentutkimusta ei koordinoida tarpeeksi tehokkaasti.

Panostusta tutkimukseen ja innovointiin

Komission esittämän toimintasuunnitelman tavoitteena on

  • laatia Euroopan digitaalinen merenpohjakartta vuoteen 2020 mennessä. Noin 30 % Eurooppaa ympäröivästä merenpohjasta on kartoittamatta, ja kerätyt tiedot ovat eri organisaatioiden hallussa. Mitä enemmän saadaan tietoa meren ja merenpohjan tilasta, sitä paremmin merivaroja voidaan hyödyntää herkkiä ekosysteemejä vahingoittamatta.
  • perustaa verkkofoorumi merentutkimushankkeille vuoteen 2016 mennessä. Foorumissa on tarkoitus jakaa tietoa tutkimushankkeista ja niiden tuloksista päällekkäisen tutkimuksen välttämiseksi ja innovaatioiden vauhdittamiseksi.
  • perustaa meritalouden yritys- ja tiedefoorumi, jossa on mukana yksityinen sektori, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä. Sen avulla on määrä kehittää tulevaisuuden sinistä taloutta sekä jakaa ideoita ja tuloksia.

Sinisen talouden kasvaessa alalle tarvitaan lisää insinöörejä ja tutkijoita, jotka ovat perehtyneet uuteen teknologiaan. 

On arvioitu, että esimerkiksi merituulivoima-ala voi työllistää yli 100 000 uutta työntekijää vuoteen 2020 mennessä.

Toimintasuunnitelmassa kannustetaan tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä kartoittamaan ammattitaitoisen työvoiman tarvetta hyvissä ajoin.

Talous- ja ympäristönäkökohdat kulkevat käsi kädessä

EU:n meritaloudessa on jo yli 5 miljoonaa ihmistä eri sektoreiden, kuten kalastuksen ja matkailun, palveluksessa.

EU tuki kaudella 2007–2013 merentutkimusta vuosittain keskimäärin 350 miljoonalla eurolla. Lisäksi EU-maat osoittivat kansallisiin hankkeisiin yhteensä 1,3 miljardia euroa.

EU:n nykyisestä Horisontti 2020 English -tutkimuspuiteohjelmasta suunnataan vuosina 2014–2015 sinisen kasvun edistämiseen 145 miljoonaa euroa.

Kun merten kasvupotentiaalia hyödynnetään, on myös pidettävä huoli merten suojelusta tulevia sukupolvia varten. Kestävyys ja kasvu voivat tukea toisiaan. Esimerkiksi puhtaasta vedestä pyydettyjä äyriäisiä voidaan myydä kalliimmalla hinnalla.

Valtamerten tilan seurantaa jatketaan, jotta saadaan tarkkaa tietoa meritalouden ympäristövaikutuksista.

Lehdistötiedote: Valtameri-innovointi uusi kestävän kasvun lähde EU:lle

Innovointi sinisen talouden alalla – usein kysyttyä English

Meriosaaminen 2020 -aloite

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä