Navigatsioonitee

Ookeaniressursid – jätkusuutliku majanduskasvu allikas - 12/05/2014

Hoolduslaev Taani avamere tuulepargi juures ankrus © EU

EL esitas tegevuskava, et aidata kaasa Euroopa ookeaniressursside paremale ja vastutustundlikumale kasutamisele.

Kaks kolmandikku meie planeedist on kaetud veega. Mereressursid saavad aidata meil katta toidu, ravimite ja energiaga seotud vajadused. Nn sinine majandus saab anda panuse ka jätkusuutlikusse majanduskasvu. 

Meie teadmised meredest ja ookeanidest on aga piiratud ning ELi liikmesriikide teadusuuringuid selles vallas ei koordineerita veel piisavalt.

Teadus ja innovatsioon

Tegevuskava eesmärk on luua:

  • 2020. aastaks kogu Euroopa merepõhja hõlmav digitaalne kaart. Umbes 30% Euroopat ümbritsevast merepõhjast ei ole veel uuritud ning olemasolevad andmed on eri organisatsioonide valduses. Parem arusaam sellest, mis toimub meres ja selle põhjas, võimaldab meil oma ookeanide ressursse maksimaalselt ära kasutada, tagades samal ajal tundlike ökosüsteemide kaitse.
  • 2016. aastaks veebipõhine teabeplatvorm. Selle kaudu saab teavet uurimisprojektide ja nende tulemuste kohta, et vältida teadustöö kattumist ning kiirendada innovatsiooni.
  • äri- ja teadusfoorum, mis kaasab erasektori, teadlased ja valitsusvälised organisatsioonid, et aidata kujundada tulevast meremajandust ning jagada ideid.

Sektori kasvades vajab Euroopa rohkem uusi tehnoloogiaid tundvaid insenere ja teadlasi. 

Prognooside kohaselt on näiteks avamere tuuleenergia sektoris aastaks 2020 vaja 131 000 lisatöötajat.

Tegevuskavas ergutatakse teadus- ja ettevõtlusorganisatsioone tegema kindlaks tulevased vajadused ning nõutavad oskused.

Majandus ja keskkond

Euroopa meremajanduse eri valdkonnad – alates turismist ja lõpetades kalandusega – annavad juba tööd rohkem kui 5 miljonile inimesele.

Ajavahemikul 2007–2013 andis EL merendusalaste teadusuuringute jaoks keskmiselt 350 miljonit eurot aastas. Sellele lisandus veel ligikaudu 1,3 miljardit eurot Euroopa riikide poolt riiklikele projektidele eraldatud vahendeid.

Majanduskasvu hoogustamiseks loodud ELi innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 English raames on sinise majanduskasvu jaoks ainuüksi aastateks 2014–2015 ette nähtud 145 miljoni euro suurune eelarve.

Majanduskasvu võimaluste arendamisel tuleb aga ka kaitsta ookeane tulevaste põlvkondade jaoks. Säästev areng ja majanduskasv saavad toimuda käsikäes. Näiteks tähendab puhtam vesi seda, et karpe saab müüa kõrgema hinnaga.

Ookeaniseiret jätkatakse, et mõõta meremajanduse keskkonnamõju.

Pressiteade – EL näeb merendusalases innovatsioonis jätkusuutliku majanduskasvu allikat

Innovatsioon meremajanduses – küsimused ja vastused English

Programm „Merealased teadmised 2020”

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad