Cesta

Moře a oceány: zdroj udržitelného růstu - 12/05/2014

Servisní plavidlo kotví u větrné elektrárny v dánských pobřežních vodách © EU

Evropská komise předložila akční plán na lepší, odpovědné využívání mořských zdrojů.

Vzhledem k tomu, že dvě třetiny naší planety pokrývají moře a oceány, mohou nám jejich zdroje pomoci zajistit naše potravinové, zdravotní a energetické potřeby. Tzv. modrá ekonomika by mohla rovněž přispět k udržitelnému růstu. 

Naše znalosti o mořích jsou však stále omezené a výzkum zemí EU není dosud dostatečně koordinován.

Výzkum a inovace

Akční plán by měl vytvořit:

  • do roku 2020 digitální mapu celého mořského dna u pobřeží Evropy. Okolo 30 % mořského dna Evropy nebylo doposud prozkoumáno a jednotlivé databáze vlastní různé organizace. Poznatky o tom, co se děje na mořích a pod jejich hladinou, nám umožní je co nejlépe využívat a zároveň zajistit, aby citlivé ekosystémy nebyly poškozovány.
  • do roku 2016 informační internetové centrum. To bude sdílet podrobné údaje a výsledky výzkumných projektů, aby se zabránilo jejich zdvojování a urychlily se inovace.
  • obchodní a vědecké fórum se zapojením soukromého sektoru, nevládních organizací a vědců, kteří si budou vyměňovat nápady a pomohou formulovat budoucnost modré ekonomiky.

Jelikož toto odvětví neustále roste, bude Evropa potřebovat více inženýrů a vědců se znalostmi nových technologií. 

Například se očekává, že mořská větrná energetika bude do roku 2020 potřebovat 131 000 nových pracovníků.

Akční plán nabádá výzkumná pracoviště a podniky, aby připravily přehled požadovaných potřeb a dovedností.

Ekonomika a životní prostředí

V odvětvích modré ekonomiky sahajících od cestovního ruchu až po rybolov je v EU zaměstnáno již více než 5 milionů lidí.

Kromě 1,3 miliardy eur, které na projekty na výzkum oceánu vyčlenily evropské země, přispěla EU v letech 2007 až 2013 v průměru 350 miliony eur ročně.

Evropský program Horizont 2020 English na podporu hospodářského růstu disponuje v období 2014–2015 rozpočtem ve výši 145 milionů eur pro modrou ekonomiku.

Moře a oceány je ale třeba taky chránit pro příští generace. Udržitelnost a hospodářský růst se však mohou navzájem doplňovat – například prodejní cenu měkkýšů může zvýšit fakt, že jsou chováni v čistší vodě.

Aby se dal měřit dopad modré ekonomiky na životní prostředí, bude monitorování oceánů i nadále pokračovat.

Tisková zpráva – EU považuje inovace ve využívání oceánů za zdroj udržitelného růstu

Inovace v oblasti modré ekonomiky: otázky a odpovědi English

Program Znalosti v námořní oblasti 2020

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy