Sökväg

Hur kan vi stoppa stigande energipriser? - 29/01/2014

Hand som håller en kontakt intill ett eluttag © EU

Ny EU-rapport om stigande elpriser föreslår hur man ska sänka konsumenternas kostnader och behålla EU-företagens konkurrenskraft på världsmarknaden.

Mellan 2008 och 2012 steg energipriserna för slutkunderna kraftigt i EU – trots sjunkande elpriser och stabila gaspriser i grossistledet. Skillnaderna mellan EU-länderna är också stora: vissa konsumenter betalar 2,5 till 4 gånger mer än andra.

EU har lagt fram en rapport om energipriser där man analyserar varför el- och gaspriserna stiger och föreslår hur konsumenterna och industrin kan spara både energi och pengar.

Lägre energikostnader för konsumenterna

EU vill fullborda den gemensamma energimarknaden 2014 och ytterligare utveckla energiinfrastrukturen. En liberalare och mer samordnad marknad kan främja investeringar och konkurrens och förbättra effektiviteten på flera områden. Det borde leda till sänkta priser och rättvisare villkor i EU.

För att hålla nere kostnaderna bör hushållen och industrin förbättra sin energieffektivitet Deutsch (de) English (en) français (fr) genom att byta till energieffektivare produkter eller spara energi på andra sätt. Konsumenterna bör också byta till bättre avtal eller billigare leverantörer om det går.

Eftersom stigande energipriser drabbar de fattigaste hushållen hårdast, bör EU-länderna också överväga politiska åtgärder för att skydda utsatta konsumenter.

Bevara EU:s konkurrenskraft

Skillnaderna i energipriser mellan EU och andra stora ekonomier ökar. Enligt Internationella energiorganet kan det leda till att EU:s andel av den globala exporten av energiintensiva varor som keramik, aluminium och stål minskar.

EU är visserligen fortfarande exportledande på energiintensiva varor, men kan behöva satsa ännu mer på energieffektivitet för att sänka kostnaderna.

EU måste fortsätta sitt arbete med internationella partner om energisubventioner och exportrestriktioner. Det kan också bli nödvändigt att skydda vissa industrikonsumenter genom skatteåtgärder och sänkta skatter och avgifter.

Investera i framtiden

Elpriserna väntas fortsätta att öka på kort sikt. Vi måste därför redan nu investera i smarta elnät och bättre teknik för att effektivare kunna producera, överföra och lagra energi. Dessa insatser och den gemensamma energimarknaden ska se till att priserna sjunker på lång sikt.

Med flexibla energisystem, aktiva konsumenter, konkurrensutsatta marknader och effektiv styrning kommer vi att stå bättre rustade för att dämpa framtida prisökningar, finansiera investeringar och minimera kostnadsökningar.

Pressmeddelande – Frågor och svar om prisrapporten DeutschEnglishfrançais 

EU:s energimarknad Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Bättre elavtal för konsumenterna

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar