Cosán nascleanúna

Praghsanna agus costais fuinnimh atá ag ardú a chur faoi smacht - 29/01/2014

Lámh agus plocóid inti in aice le soicéad leictreach © AE

Tuarascáil nua ón AE maidir le praghsanna miondíola fuinnimh atá ag ardú san Eoraip, tá moladh inti faoi bhealaí chun costais do thomhaltóirí a ísliú agus cúrsaí gnó san AE a choinneáil iomaíoch sa mhargadh domhanda.

Idir 2008 agus 2012 tháinig ardú suntasach ar phraghsanna miondíola fuinnimh san Eoraip in ainneoin praghsanna leictreachais mórdhíola a bheith ag titim agus praghsanna mórdhíola gáis a bheith cobhsaí. Tá mórdhifríochtaí idir tíortha an AE freisin, agus roinnt tomhaltóirí ag íoc 2.5 go 4 huaire níos mó ná a chéile.

Maidir le gás agus leictreachas, i dtuarascáil an AE ar phraghsanna agus costais fuinnimh tá anailís ar an bhfáth a bhfuil praghsanna miondíola ag ardú agus moltar bealaí inar féidir le tomhaltóirí agus lucht tionscail fuinneamh agus airgead a choigilt.

Costais fuinnimh na dtomhaltóirí a ísliú

Tá mar aidhm ag an AE an cómhargadh fuinnimh a chur i gcrích in 2014 agus an bonneagar fuinnimh a fhorbairt níos mó. Ba chóir go dtreiseodh margadh níos liobrálaí agus níos comhordaithe infheistíocht agus iomaíocht agus go bhfeabhsódh sé éifeachtúlacht i réimsí éagsúla. Ba chóir go mbeadh laghduithe ar phraghsanna agus dálaí níos cothroime laistigh den Aontas mar thoradh air sin.

Chun costais a choinneáil síos, ba chóir do theaghlaigh agus do lucht tionscail éifeachtúlacht fuinnimh Deutsch (de) English (en) français (fr) a fheabhsú trí úsáid a bhaint as táirgí atá níos tíosaí ar fhuinneamh nó cleachtais eile coigilte fuinnimh. Ba chóir do thomhaltóirí freisin tairbhe a bhaint as taraifí níos fearr nó aistriú chuig soláthróirí níos saoire nuair is féidir sin.

Toisc gurb iad na teaghlaigh is boichte is mó a bhíonn thíos le harduithe ar chostais fuinnimh, ba chóir do rialtais an AE bearta beartais shóisialta a mheas freisin chun tomhaltóirí leochaileacha a chosaint.

An AE a choinneáil iomaíoch

Is ag méadú atá an bhearna idir praghsanna fuinnimh an AE agus sna geilleagair mhóra eile. Measann Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh go n-ísleoidh an difríocht sin sciar an AE in onnmhairí domhanda le haghaidh earraí atá dian ar fhuinneamh, mar shampla earraí criadóireachta agus cruach alúmanaim.

Cé go bhfuil an AE chun tosaigh fós in onnmhairithe earraí atá dian ar fhuinneamh, b'fhéidir gur ghá go rachadh iarrachtaí níos faide chun costais fuinnimh níos airde a mhaolú trí fheabhsúcháin éifeachtúlachta fuinnimh.

Ní mór don AE leanúint lena chuid iarrachtaí le comhpháirtithe idirnáisiúnta maidir le fóirdheontais fuinnimh agus srianta ar onnmhairithe. Nuair is gá sin, caithfidh sé cabhrú freisin chun tomhaltóirí tionsclaíocha áirithe a chosaint trí aistrithe fioscacha agus díolúintí agus laghduithe i gcánacha agus tobhaigh.

Infheistiú san am atá romhainn

Agus praghsanna fuinnimh le hardú sa ghearrthéarma, teastaíonn infheistíocht anois i ngreillí leictreachais cliste agus i dteicneolaíochtaí níos fearr chun fuinneamh a ghiniúínt, a tharchur agus a stóráil ar shlí níos éifeachtaí. In éineacht le cómhargadh fuinnimh, ba chóir go n-ísleodh na bearta sin ​​praghsanna san fhadtréimhse.

Agus córais sholúbtha fuinnimh, tomhaltóirí freagrúla, margaí iomaíocha agus rialachas éifeachtach, is fearr a bheidh an Eoraip feistithe chun arduithe praghsanna a mhaolú feasta, íoc as infheistíochtaí agus arduithe costais a íoslaghdú.

Preaseisiúint: ceisteanna agus freagraí maidir leis an tuarascáil ar phraghsanna DeutschEnglishfrançais

Margadh fuinnimh an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Margadh fuinnimh níos fearr do na tomhaltóirí

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links