Navigointipolku

Energian hinnat ja kustannukset kuriin - 29/01/2014

Käsi pitelee sähköpistoketta pistorasian edessä © EU

EU:n raportissa esitetään keinoja, joilla voidaan alentaa kuluttajien energiakustannuksia ja ylläpitää EU:n yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Energian vähittäishinnat nousivat EU:ssa huomattavasti vuosina 2008–2012, vaikka samaan aikaan sähkön tukkuhinnat laskivat ja kaasun tukkuhinnat pysyivät ennallaan. Eri EU-maiden hinnoissa on myös suuria eroja, ja osa kuluttajista joutuu maksamaan energiasta 2,5–4 kertaa muita enemmän.

EU on hiljattain julkaissut raportin energian hinnoista ja kustannuksista . Siinä selvitetään kaasun ja sähkön vähittäishintojen nousun syitä ja esitetään keinoja, joilla kuluttajat ja teollisuus voivat säästää energiaa ja rahaa.

Kuluttajan energiakustannukset alas

EU:n tavoitteena on toteuttaa energian sisämarkkinat vuonna 2014 ja kehittää energiainfrastruktuuria edelleen. Kun markkinat vapautuvat ja niitä koordinoidaan paremmin, investoinnit ja kilpailu lisääntyvät ja tehokkuus kasvaa monilla aloilla. Näin hinnat alenevat ja yritysten toimintaedellytykset EU:n eri osissa muuttuvat tasapuolisemmiksi.

Kustannusten alentamiseksi kotitaloudet ja teollisuus voivat parantaa energiatehokkuutta Deutsch (de) English (en) français (fr) esimerkiksi käyttämällä energiatehokkaampia tuotteita tai säästämällä energiaa muulla tavoin. Kuluttajien kannattaa myös hyödyntää edullisimpia sähkötariffeja ja tarvittaessa vaihtaa energiantoimittajaa.

Energianhintojen nousu rasittaa eniten köyhimpiä kotitalouksia. Siksi EU-maissa voidaan tarvita myös sosiaalipoliittisia toimia, joilla suojataan heikoimmassa asemassa olevia kuluttajia.

Toimia EU:n kilpailukyvyn säilyttämiseksi

Energian hintaero EU:n ja sen suurimpien kauppakumppanien välillä kasvaa koko ajan. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan tämä todennäköisesti pienentää EU:n osuutta energiaintensiivisten tuotteiden, kuten keramiikan ja alumiiniteräksen, vientimarkkinoilla.

Vaikka EU on edelleen energiaintensiivisten tuotteiden johtava viejä maailmassa, on energiakustannusten nousua syytä hillitä energiatehokkuutta parantamalla.

EU:n on jatkettava kansainvälisten kumppanien kanssa keskusteluja energiatukien ja vientirajoitusten poistamisesta. Tarvittaessa on myös suojeltava tiettyjä teollisuusasiakkaita tulonsiirroilla sekä vero- ja maksuvapautuksilla ja -vähennyksillä.

Investointeja tulevaisuuteen

Koska energian hintojen arvioidaan nousevan lyhyellä aikavälillä, tarvitaan investointeja älykkäisiin sähköverkkoihin ja uutta teknologiaa hyödyntäviin ratkaisuihin, joilla voidaan tuottaa, siirtää ja varastoida energiaa entistä tehokkaammin. Energian sisämarkkinoiden myötä näiden toimien uskotaan alentavan hintoja pitkällä aikavälillä.

EU pystyy paremmin hillitsemään hintojen nousua, rahoittamaan investointeja ja minimoimaan kustannusten kasvua, kun energiajärjestelmät ovat joustavia, kuluttajat ovat aktiivisia ja kilpailu ja ohjaustoimenpiteet markkinoilla toimivat.

Lehdistötiedote: Hintaraporttia koskevia kysymyksiä ja vastauksia DeutschEnglishfrançais

EU:n energiamarkkinat Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Energian sisämarkkinat toimivammiksi

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä