Sti

Håndtering af stigende energipriser og -omkostninger - 29/01/2014

Hånd holder stik ved siden af stikkontakt © EU

Ny EU-rapport om stigende detailpriser for energi foreslår tiltag, der kan begrænse forbrugernes omkostninger og fastholde EU-virksomheders konkurrencedygtighed på verdensmarkedet.

Mellem 2008 og 2012 steg de europæiske detailpriser for energi betydeligt på trods af, at engrospriserne var faldende for elektricitet og stabile for gas. Forskellene mellem EU-landene er også markante, idet nogle forbrugere betaler 2,5 til 4 gange så meget som andre.

EU's rapport om energipriser og -omkostninger i Europa fokuserer på gas og elektricitet. Den analyserer årsagerne til de stigende energipriser og kommer med forslag til, hvordan forbrugere og virksomheder kan spare energi og penge.

Reducerede energiomkostninger for forbrugerne

EU har en målsætning om at gennemføre det fælles energimarked i 2014 og videreudvikle energiinfrastrukturen. Et mere liberaliseret og koordineret marked vil kunne øge investeringerne og konkurrencen og forbedre effektiviteten på flere områder. Det vil kunne give lavere priser og mere lige vilkår inden for EU.

For at holde omkostningerne nede bør husholdningerne og virksomhederne forbedre deres energieffektivitet Deutsch (de) English (en) français (fr) ved at anvende mere energieffektive produkter eller andre former for energibesparende praksis. Forbrugerne kan også udnytte billigere takster eller skifte til billigere selskaber, hvis de har mulighed for det.

Eftersom stigende energiomkostninger rammer de fattigste husholdninger hårdest, bør EU-landenes regeringer desuden overveje socialpolitiske foranstaltninger til beskyttelse af sårbare forbrugere.

Fastholdelse af EU's konkurrencedygtighed

Energiprisforskellen mellem EU og andre store økonomier vokser. Ifølge Det Internationale Energiagentur forventes denne skævhed at reducere EU's andel af den globale eksport af energiintensive varer som f.eks. keramikvarer, aluminium og stål.

Selvom EU stadig er førende inden for eksport af energiintensive varer, er det formentlig nødvendigt at gøre endnu mere for at mindske effekten af højere energiomkostninger – via større energieffektivitet.

EU er nødt til sammen med sine internationale partnere at fortsætte indsatsen vedrørende spørgsmål om energisubsidier og eksportrestriktioner. Hvor det er nødvendigt, bør EU også beskytte visse industrielle forbrugere ved hjælp overførsler, skattefritagelser og reducerede afgifter.

Investering i fremtiden

Energipriserne forventes at stige på kort sigt, og der er derfor et aktuelt behov for at investere i intelligente elforsyningsnet og bedre teknologi, som kan give en mere effektiv produktion, transmission og lagring af energi. Sammen med et fælles energimarked kan disse tiltag få priserne ned på langt sigt.

Fleksible energisystemer, hurtigt reagerende forbrugere, konkurrenceprægede markeder og effektiv forvaltning vil gøre Europa bedre i stand til at begrænse fremtidige prisstigninger, finansiere investeringer og minimere omkostningsstigninger.

Pressemeddelelse. spørgsmål og svar om prisrapporten DeutschEnglishfrançais 

Om EU's energimarked Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Mere energi for pengene

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links