Navigačný riadok

Akčný plán EÚ na využitie obnoviteľnej energie z európskych morí - 22/01/2014

Trávnaté morské pobrežie

Cieľom EÚ je vytvoriť spoľahlivý a bezpečný zdroj obnoviteľnej energie prostredníctvom vytvorenia Fóra pre energiu oceánov.

Európska komisia zverejnila akčný plán s cieľom zvýšiť využívanie obnoviteľnej energie z európskych morí a oceánov.

Tento plán je zameraný na podporu nového sektora s modrou energiou, ktorý zahŕňa technológie na získanie energie z prílivu a odlivu, vĺn a teplotných zmien vo vode. Jeho cieľom je spojiť vedecké a odborné znalosti v rámci nového Fóra pre energiu oceánov.

Veľký potenciál

Zámerom EÚ je znížiť našu závislosť na fosílnych palivách a zabezpečiť spoľahlivosť našich dodávok energie prostredníctvom vytvorenia stabilného zdroja obnoviteľnej energie v regióne. Energia morí a oceánov sa môže použiť v kombinácii s inými obnoviteľnými zdrojmi energie, akými sú napr. veterná a slnečná energia.

Podľa Európskej komisie by energia svetových morí oceánov postačila na pokrytie našich súčasných i predpokladaných energetických potrieb.

S využitím tohto energetického potenciálu sú však spojené vážne problémy, ako napr. vysoké ceny technológií a komplexné licenčné pravidlá.

Mnohé výhody

Fórum pre energiu oceánov sa bude zameriavať na riešenie niektorých z týchto problémov. Očakáva sa, že modrá energia neprinesie len bezpečný zdroj energie, ale bude mať pozitívny dosah aj na životné prostredie, zamestnanosť (najmä v pobrežných oblastiach) a hospodársky rast.

Tlačová správa – akčný plán na podporu rozvoja modrej energie 

Otázky a odpovede – akčný plán pre modrú energiu English 

Energia morí a oceánov – čo je to?

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy