Navigācijas ceļš

ES rīcības plāns, lai iegūtu atjaunīgo enerģiju no Eiropas jūrām - 22/01/2014

Zaļa piekraste un jūra

ES vēlas izveidot forumu jautājumos par okeāna enerģiju, lai attīstītu uzticamu un drošu atjaunojamās enerģijas avotu.

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar rīcības plānu, lai palīdzētu iegūt vairāk atjaunojamās enerģijas no Eiropas jūrām un okeāniem.

Plāna mērķis ir stimulēt šo jauno jūras enerģijas sektoru, kas aptver tehnoloģijas, kas spēj izmantot jūras viļņu, plūdmaiņu un ūdens temperatūras svārstības. Tālab Komisija ierosina apvienot zināšanas un zinātību Okeāna enerģijas forumā.

Liels potenciāls

Eiropai ir jāsamazina atkarība no fosilā kurināmā un jāgādā par drošāku energoapgādi. To var panākt, reģionā izveidojot stabilu atjaunojamās enerģijas avotu. To varētu izmantot kopā ar citiem atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, vēja un saules enerģiju.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem okeānu un jūru enerģētiskais potenciāls ir pietiekams, lai segtu mūsu pašreizējās un prognozējamās vajadzības pēc enerģijas.

Tomēr šī potenciāla izmantošanu kavē nopietni šķēršļi, piemēram, augstas tehnoloģiju izmaksas un sarežģīti licencēšanas noteikumi.

Daudzas priekšrocības

Dažas no šīm problēmām iecerēts atrisināt, izveidojot forumu jautājumos par okeāna enerģiju. Atbalstot jūras enerģiju, tiktu nodrošināts ne tikai drošs enerģijas avots, bet arī tiktu mazināts vides piesārņojums, radītas darbvietas, jo īpaši piekrastes reģionos, un stimulēta ekonomika.

Paziņojums presei — rīcības plāns, lai atbalstītu jūru enerģētikas attīstību 

Bieži uzdotie jautājumi — rīcības plāns jūru enerģijas jomā English 

Okeāna enerģija — par ko ir runa?

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites