Cosán nascleanúna

Plean gníomhaíochta an AE le fuinneamh in-athnuaite a fháil ó fharraigí na hEorpa - 22/01/2014

An fharraige taobh le talamh glas le cósta

Tá súil ag an AE foinse iontaofa shlán fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt trí Fhóram ar Fhuinneamh na Mara a bhunú.

Tá plean gníomhaíochta nochtaithe ag an gCoimisiún Eorpach, plean a bhfuil roimhe breis fuinnimh in-athnuaite a fháil ó fharraigí na hEorpa.

Is é atá beartaithe leis an bplean an earnáil nua seo atá ag teacht chun cinn - fuinneamh gorm - a spreagadh tríd an saineolas sa réimse a bhailiú le chéile i bhFóram ar Fhuinneamh na Mara. Cuimsíonn an earnáil sin teicneolaíochtaí éagsúla a bhfuil de chumas acu fuinneamh a ghabháil ó na tonnta, na taoidí agus ó athruithe i dteocht an uisce.

Acmhainn ollmhór

Is é an aidhm atá leis an bplean foinse seasmhach fuinnimh in-athnuaite a chruthú sa réigiún le nach mbeimid ag brath an méid céanna ar bhreoslaí iontaise agus le go mbeidh soláthairtí fuinnimh na hEorpa slán. D'fhéadfaí fuinneamh na mara a úsáid in éineacht le foinsí eile in-athnuaite, m.sh. cumhacht na gaoithe agus na gréine.

Dar leis an gCoimisiún Eorpach, tá dóthain acmhainneachta fuinnimh in aigéin agus i bhfarraigí an domhain chun an méid fuinnimh a theastaíonn uainn faoi láthair agus na riachtanais atá tuartha don todhchaí a shásamh.

Tá dúshláin mhóra le sárú le go mbeimid in ann leas iomlán a bhaint as an acmhainn fuinnimh sin, m.sh. costas ard teicneolaíochta agus rialacha casta maidir le ceadúnais.

Buntáistí móra

Rachaidh an Fóram ar Fhuinneamh na Mara i ngleic le roinnt de na dúshláin sin. Trí thacaíocht a thabhairt d'earnáil an fhuinnimh ghoirm, tá súil go gcuirfear foinse shlán fuinnimh ar fáil, ach go n-imreofar tionchar dearfach freisin ar an gcomhshaol, go gcruthófar poist – go háirithe i limistéir le cósta – agus go gcuirfear le fás an gheilleagair.

Preaseisiúint - Plean gníomhaíochta chun tacú le forbairt an fhuinnimh ghoirm 

Ceisteanna & Freagraí - Plean gníomhaíochta faoin bhfuinneamh gorm English 

Fuinneamh na mara – céard é go díreach?

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links