Navigatsioonitee

Taastuvenergia Euroopa meredest – ELi tegevuskava - 22/01/2014

Merega piirnev maismaa-ala

EL loob ookeanienergia foorumi, et arendada välja usaldusväärne ja turvaline taastuvenergia allikas.

Euroopa Komisjon avaldas tegevuskava, mille eesmärk on suurendada Euroopa meredest ja ookeanidest saadava taastuvenergia tootmist.

Kavaga tahetakse edendada uut nn sinise energia sektorit, mis hõlmab tehnoloogiaid lainetest, loodetest ja vee temperatuurierinevustest energia saamiseks. Luuakse ookeanienergia foorum, et koondada olemasolevaid teamisi ja kogemusi.

Suur potentsiaal

Eesmärk on vähendada sõltuvust fossiilkütustest ning suurendada Euroopa energiavarustuse kindlust, luues piirkonnas turvalise ja stabiilse taastuvenergia allika. Seda võiks kasutada koos muude taastuvate energiaallikatega, nagu tuul ja päike.

Euroopa Komisjoni sõnul kataks maailma ookeanide ja merede energiapotentsiaal meie praeguse ning ka prognoositava tulevase energiavajaduse.

Selle ressursi kasutamist takistavad aga mitmed probleemid, nagu suured tehnoloogiakulud ja keerukad litsentsimiseeskirjad.

Palju eeliseid

Ookeanienergia foorumi eesmärk on aidata lahendada mõned nendest probleemidest. Loodetakse, et ookeanienergia sektori toetamine toob peale turvalise energiaallika kasutuselevõtu kasu ka keskkonnale, loob töökohti (eriti rannikupiirkondades) ja tekitab majanduskasvu.

Pressiteade – mereenergia valdkonna arendamise tegevuskava 

Küsimused ja vastused – sinise energia tegevuskava English 

Ookeanienergia – mis see on?

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad