Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις θάλασσες της Ευρώπης - 22/01/2014

Παραθαλάσσιο τοπίο

Η ΕΕ επιδιώκει να αναπτύξει αξιόπιστες και ασφαλείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη δημιουργία ενός Φόρουμ για την Ωκεάνια Ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης.

Στόχος του σχεδίου είναι να δοθεί ώθηση σ' αυτόν τον νέο κλάδο της λεγόμενης "γαλάζιας ενέργειας" - οι σχετικές τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιούν την ενέργεια που προέρχεται από τα κύματα, την παλίρροια και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του νερού – με τη δημιουργία ενός Φόρουμ για την Ωκεάνια Ενέργεια, χάρη στο οποίο θα συγκεντρωθούν γνώσεις και εμπειρογνωσία.

Μεγάλες δυνατότητες

Στόχος είναι να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να γίνει πιο ασφαλής ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης με τη δημιουργία σταθερών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό και με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ωκεανοί και οι θάλασσες έχουν επαρκές ενεργειακό δυναμικό για να καλύπτουν τόσο τις σημερινές όσο και τις προβλεπόμενες ενεργειακές μας ανάγκες.

Υπάρχουν όμως σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά με την αξιοποίηση του δυναμικού αυτού, όπως το κόστος της υψηλής τεχνολογίας και οι περίπλοκοι κανόνες αδειοδότησης.

Πολλά οφέλη

Το Φόρουμ για την Ωκεάνια Ενέργεια θα κληθεί να δώσει λύσεις σε ορισμένα από τα ζητήματα αυτά. Ευελπιστούμε ότι η στήριξη του τομέα της γαλάζιας ενέργειας όχι μόνο θα εξασφαλίσει ασφαλείς πηγές ενέργειας, αλλά και θα ωφελήσει το περιβάλλον, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας - ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές - και θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη.

Δελτίο Τύπου: Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας ενέργειας 

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης για τη γαλάζια ενέργεια English 

Ωκεάνια ενέργεια: τι είναι;

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι