Sti

EU-handlingsplan for udnyttelse af vedvarende energi fra Europas have - 22/01/2014

Havet ud for grøn kystlinje

EU opretter havenergiforum for at udvikle en pålidelig og sikker kilde til vedvarende energi.

Europa-Kommissionen har fremlagt en handlingsplan, som skal styrke udnyttelsen af vedvarende energi fra Europas have.

Planen har til formål at styrke den spirende sektor for "blå energi" – som omfatter teknologier, der kan udnytte energi fra bølger, tidevand og skift i vands temperatur – ved at samle viden og ekspertise i et nyt havenergiforum.

Stort potentiale

Målet er at begrænse afhængigheden af fossile brændstoffer og gøre Europas energiforsyning sikrere ved at etablere en stabil kilde til vedvarende energi i regionen. Denne form for energi vil kunne bruges i samspil med andre vedvarende kilder som f.eks. vind- og solenergi.

Ifølge Europa-Kommissionen er det globale energipotentiale i havene tilstrækkeligt til at dække vores nuværende og forventede energibehov.

Der er betydelige udfordringer forbundet med at udnytte dette potentiale, f.eks. høje teknologiomkostninger og komplicerede regler for licenser.

Mange fordele

Havenergiforummet skal tage fat på nogle af disse udfordringer. Det er håbet, at støtten til den blå energi ikke blot vil give en sikker energikilde, men at den også vil være til gavn for miljøet og skabe jobs – især i kystområder – og økonomisk vækst.

Pressemeddelelse – handlingsplan for udvikling af blå energi 

Q&A – Handlingsplanen for blå energi English 

Havenergi – Hvad er det?

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links