Cosán nascleanúna

Fuinneamh inbhuanaithe i lár an aonaigh - 24/06/2013

Grianphainéal ar dhíon © iStock

Tá idir chumainn áitiúla, ghnólachtaí, ionaid taighde, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus údaráis áitiúla ag taispeáint a bhfuil ar siúl acu chun fuinneamh inbhuanaithe a chur chun cinn idir an 24 agus an 28 Meitheamh – seachtain an fhuinnimh inbhuanaithe san AE 2013.

Beidh tuairim is 20 imeacht ar siúl sa Ríocht Aontaithe mar chuid de sheachtain an fhuinnimh inbhuanaithe English . In Pitscurry an 26 Meitheamh, míneoidh comhairleoirí conas costais fuinnimh a laghdú English agus conas fuinneamh in-athnuaite a úsáid sa bhaile agus in oifigí; in Fyvie an 28 Meitheamh le linn seimineáir ag am lóin, gheofar comhairle faoi chórais téimh a dhónn adhmad English , agus faoi na hiasachtaí agus faoi na deontais atá ar fáil dóibh siúd a chuireann córas téimh a úsáideann adhmad mar bhreosla isteach.

I measc an 6 imeacht a reáchtálfar in Éirinn beidh Think Energy English – feachtas le foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a spreagadh le bheith níos tíosaí ar fhuinneamh agus tomhailt fuinnimh in oifigí na comhairle a laghdú.

Sa Bhruiséil, bronnfar duaiseanna ar thionscnaimh nuálaíocha i réimse an fhuinnimh inbhuanaithe. Ar an ngearrliosta tá tionscnaimh amhail an comharchumann Bristol Power Co-op English ón Ríocht Aontaithe – cuideachta leictreachais atá i seilbh agus faoi stiúir a ball féin. Faigheann baill an chomharchumainn feistí grianchumhachta agus leictreachas saor in aisce; agus ó aon leictreachas breise a ghintear, faightear airgead le híoc as tuilleadh feistí a chur isteach.

Reáchtálfar sraith comhdhálacha English sa Bhruiséil freisin, ina mbreathnófar ar ábhair amhail stóráil fuinnimh, maoiniú an fhuinnimh inbhuanaithe, méadair chliste agus breoslaí ionadúla.

Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos dó féin ag an AE i réimse an fhuinnimh mar chuid dá straitéis chun fás agus poist a mhéadú. Sula mbeidh na 7 mbliana atá romhainn caite, ba cheart go mbeadh astaíochtaí gáis cheaptha teasa 20% ar a laghad faoi bhun an leibhéil a bhí ann in 1990, ba cheart go mbeadh 20% den fhuinneamh a úsáidtear ag teacht ó fhionsí in-athnuaite, agus ba cheart go méadófaí ár dtíosacht ar fhuinneamh 20%.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links