Navigatsioonitee

Tähelepanu keskmes säästev energia - 24/06/2013

Päikesepaneelid katusel © iStock

Kohalikud ühendused, ettevõtjad, teaduskeskused, valitsusvälised organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused näitavad ELi säästva energia nädala 2013 (24.−28. juuni) jooksul, mida nad teevad säästva energia edendamiseks.

Säästva energia nädala English jooksul korraldatakse Eestis erinevaid üritusi. Kaks suuremat neist leiavad aset Tallinnas ja Rakveres. Tallinnas 26. juunil toimuva energiapäeva teemaks on: „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?”, mille raames arutatakse erinevaid küsimusi alates energiaturu avanemisest ning lõpetades erinevate küttesüsteemide lahendustega.

Rakveres 28. juunil korraldatava vabaõhuürituse teemaks on nutivõrkude tehnoloogia.

Brüsselis jagatakse auhindu uuenduslike energiasäästualaste algatuste eest. Auhinna saab muu hulgas Ühendkuningriigi elektriettevõtja Bristol Power Co-op English , mille omanikeks on ja mida juhivad selle liikmed. Need liikmed saavad kasutada tasuta päikeseenergiaseadmeid ja elektrit, samal ajal kui ülejääva elektrienergia eest saadava sissetulekuga saab tasuda täiendavate seadmete ülesseadmise eest.

Ka Brüsselis korraldatakse erinevaid konverentse English , mille raames arutatakse selliseid teemasid nagu energia ladustamine, säästva energia rahastamine, nutiarvestid ja alternatiivkütused.

EL on seadnud endale majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegia raames ambitsioonikad energiaalased eesmärgid. 7 aasta pärast tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada vähemalt 20% (võrreldes 1990. aastate kogustega), 20% energiast peaks pärinema taastuvatest energiaallikatest ning energiatõhusust tuleks suurendada 20%.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad