Cesta

Udržitelnost zdrojů energie ve středu zájmu Evropy - 24/06/2013

Solární panely na střeše © iStock

Během Evropského týdne udržitelné energie se místní sdružení, společnosti, výzkumná střediska, nevládní organizace a místní orgány budou moci pochlubit svou činností na podporu využívání energií z obnovitelných zdrojů. Letos tento týden připadá na 24.–28. června.

V rámci Evropského týdne udržitelné energie English proběhne v Praze třetí ročník mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě (CESB13 neboli Central Europe towards Sustainable Building), kterou ve dnech 26.–28. června 2013 pořádá Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov (CSBS – iiSBE Czech) a ČVÚT. Konference se zaměřuje na udržitelnou výstavbu a rekonstrukci domů pro další generace (hledání nových technologií, používání nových progresivních materiálů a konstrukčních řešení).

V Irsku se například uvedený týden koná celkem 6 akcí. Jednou z nich je kampaň s názvem Think Energy English , jejímž cílem je motivovat městskou radu Dublinu ke snížení výdajů za energii na provoz svých kanceláří.

V Bruselu budou uděleny ceny autorům nejlepších inovativních iniciativ v oblasti udržitelné energetiky. Do užšího výběru se dostal například i ekologický hotel ve Vídni (Boutiquehotel Stadthalle), který se může pochlubit nulovou energetickou bilancí. Energie se vyrábí ze sluneční energie pomocí 130 m² solární panelů. O udržitelnosti provozu tohoto ubytovacího zařízení svědčí i fakt, že na zalévání zahrady i splachování toalet se používá dešťová voda.

V rámci evropského týdne udržitelné energie proběhne v Bruselu řada konferencí English , které se budou zabývat tématy jako skladování energie, financování udržitelné energetiky, inteligentní měření spotřeby energie a alternativní paliva.

Evropská unie si v oblasti energetiky stanovila ambiciózní cíle, kterých chce dosáhnout do roku 2020 v rámci své strategie pro zvýšení růstu a zaměstnanosti: do 7 let by se mělo podařit snížit emise skleníkových plynů na hodnotu alespoň o 20 % nižší, než které dosahovaly v roce 1990. Dalším cílem je zajistit 20 % energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit energetickou účinnost o 20 %.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy