Sökväg

Tyck till om EU:s klimat- och energipolitik - 04/04/2013

Lågenergilampa © EU

Nu har du chansen att bidra till EU:s klimat- och energimål för 2020–2030 genom att delta i kommissionens samråd.

EU har flera klimat- och energimål som ska uppnås senast 2020 English – minskade växthusgasutsläpp, lägre energiförbrukning och större andel förnybar energi.

Men det är redan dags att tänka på nya mål för tiden efter 2020. En tidig planering underlättar tidiga investeringar i ny infrastruktur och stimulerar innovation i teknik med låga koldioxidutsläpp.

Kommissionen inleder därför ett webbsamråd English som pågår till den 2 juli. Du kan lämna dina synpunkter på följande frågor:

  • Vilka typer av klimat- och energimål bör fastställas för 2030, och på vilka nivåer?
  • Hur kan man få fram en plan som tar hänsyn till varje EU-lands särskilda energibehov och energiresurser?
  • Hur kan EU:s energistrategi förbättra konkurrenskraften?

Dina synpunkter kommer att ligga till grund för kommissionens kommande förslag om en klimat- och energistrategi till 2030.

Kommissionen vill förbättra den nuvarande strategin och ta hänsyn till förändringar i EU:s energimix, den ekonomiska situationen och ny teknik.

Målen förblir desamma – minska växthusgasutsläppen, trygga EU:s energiförsörjning och främja tillväxt, konkurrenskraft och nya jobb.

Kommissionen vill också ha synpunkter på hur man kan få fram ny teknik för att avskilja och lagra koldioxid DeutschEnglishfrançais som ett sätt att minska utsläppen.

Bindande mål för förnybar energi skapar tillväxt

En rapport om EU:s utveckling av förnybara energikällor English visar att de nuvarande bindande målen har lett till en stark tillväxt inom sektorn.

Ännu fler hushåll och företag skulle börja använda förnybar energi om det innebar mindre byråkrati, om den förnybara energin var bättre integrerad i den allmänna energimarknaden och om subventionsprogrammen var tydligare och stabilare.

Läs mer om klimatarbetet och energieffektivitet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar