Navigacijska pot

Cilji podnebne in energetske politike po letu 2020 - 04/04/2013

Energijsko varčna sijalka © EU

Javno posvetovanje o prihodnji podnebni in energetski politiki EU (2020–2030).

Evropska unija je že določila cilje na področju podnebnih sprememb in energije, ki jih namerava uresničiti do leta 2020 English – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje uporabe energije in povečanje obnovljivih virov energije.

Da bi lahko po letu 2020 te cilje še nadgradili, moramo o tem razmisliti in se posvetovati že zdaj. Z vnaprejšnjim načrtovanjem bomo omogočili zgodnje naložbe v nove infrastrukture in spodbudili inovacije v nizkoogljične tehnologije.

Komisija je začela spletno posvetovanje English , ki bo potekalo do 2. julija. Svoje mnenje lahko izrazite o naslednjih vidikih politike:

  • vrsti (in stopnji) podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030,
  • kako oblikovati načrt, ki bo upošteval posebne energetske potrebe in vire posameznih držav EU,
  • kako lahko z energetsko strategijo EU izboljšamo konkurenčnost njenega gospodarstva.

Vaša mnenja bo Komisija upoštevala pri svojih predlogih za podnebno in energetsko strategijo do leta 2030, ki jih bo predstavila pozneje letos.

Z njimi bo poskušala izboljšati zdajšnjo strategijo ter upoštevati spremembe v zvezi z mešanico energetskih virov, gospodarskim stanjem in novimi tehnologijami v EU.

Cilji ostajajo enaki – zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zanesljiva oskrba držav EU z energijo in podpora gospodarski rasti, konkurenčnosti in ustvarjanju novih delovnih mest.

V okviru svojih prizadevanj za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov želi Komisija pridobiti mnenja DeutschEnglishfrançais o tem, kako spodbuditi razvoj tehnologij za zajem in skladiščenje CO2.

Zavezujoči cilji za rast obnovljivih virov energije

Poročilo EU o napredku in razvoju obnovljivih virov energije English je pokazalo, da je sedanja politika z zavezujočimi cilji močno okrepila rast sektorja.

Več gospodinjstev in podjetij bi uporabljajo obnovljive vire energije, če bi to pomenilo manj birokracije, če bi bili obnovljivi viri bolj integrirani v energetski trg in če bi bili programi subvencij jasnejši in stabilnejši.

Več o podnebnih spremembah in energetski učinkovitosti English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave