Navigačný riadok

Ciele v oblasti klímy a energetiky po roku 2020 - 04/04/2013

Žiarovky s nízkou spotrebou energie © EU

Verejná konzultácia o budúcnosti európskych politík v oblasti klímy a energetiky (2020 – 2030)

Európska únia už má ciele v oblasti klímy a energetiky, ktoré chce dosiahnuť do roku 2020 English – ide o zníženie emisií skleníkových plynov, spotreby energie a podporu energie z obnoviteľných zdrojov.

Ak nechce poľaviť zo svojho úsilia ani po tomto období, musí začať konzultovať a premýšľať už teraz. Plánovanie v predstihu podporí včasné investície do novej infraštruktúry a bude stimulovať inováciu v oblasti nízkouhlíkových technológií.

Komisia otvára tento proces online konzultáciou English , ktorá potrvá do 2. júla. V rámci nej sa môžete vyjadriť napríklad k týmto otázkam:

  • ciele akého typu (a úrovne) by sa v oblasti klímy a energetiky mali stanoviť pre rok 2030?
  • ako možno dosiahnuť spravodlivý plán, ktorý zohľadňuje osobitné energetické potreby a zdroje jednotlivých krajín Únie?
  • ako môže stratégia EÚ v oblasti energetiky zlepšiť konkurencieschopnosť jej hospodárstva?

Komisia využije vaše názory pri príprave politického rámca pre rok 2030 v oblasti klímy a energetiky, ktorý plánuje predložiť do konca tohto roka.

Návrhy sa zamerajú na zlepšenie súčasnej stratégie a zohľadnia zmeny v energetickom mixe EÚ, hospodársku situáciu a nové technológie.

Ciele ostávajú tie isté – EÚ chce znížiť emisie skleníkových plynov, zabezpečiť dodávky energie a podporiť rast, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest.

Komisiu takisto zaujíma názor zainteresovaných strán DeutschEnglishfrançais na otázku vývoja technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, ktoré predstavujú súčasť stratégie na zníženie emisií skleníkových plynov.

Záväzné ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov znamenajú rast

Správa o pokroku EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov English ukazuje, že výsledkom súčasného politického rámca s právne záväznými cieľmi bol silný rast tohto odvetvia.

Energiu z obnoviteľných zdrojov by však využívalo viac domácností a podnikov, ak by sa znížila administratívna záťaž, dosiahla lepšia integrácia týchto zdrojov na energetickom trhu a zvýšila prehľadnosť dotačných programov.

Viac o zmenách klímy a energetickej efektivite English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy