Ścieżka nawigacji

Zmiany klimatu i energia – cele UE po roku 2020 - 04/04/2013

Żarówka energooszczędna © UE

Komisja ogłosiła konsultacje społeczne, aby zebrać opinie na temat polityki UE w zakresie energii i zmian klimatu na lata 2020–2030.

UE wyznaczyła już sobie cele dotyczące zmian klimatu i energii na okres do 2020 r. English – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia energii i większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Aby wysiłki w tej dziedzinie nie ustały w 2020 r., trzeba już teraz zacząć konsultacje i dyskusje w sprawie przyszłych celów. Planowanie z dużym wyprzedzeniem pociągnie za sobą wczesne inwestycje w nowe infrastruktury i pobudzi innowacyjność w sektorze technologii niskoemisyjnych.

Dlatego Komisja rozpoczyna konsultacje online English , które potrwają do 2 lipca. Każdy może wyrazić swoją opinię w kwestiach takich jak:

  • jakiego rodzaju cele w dziedzinie klimatu i energii należy zrealizować do 2030 roku? jaki powinien być ich poziom?
  • jak przygotować sprawiedliwy plan działania, który uwzględni różnice pod względem zasobów i zapotrzebowania na energię poszczególnych państw członkowskich?
  • w jaki sposób strategia energetyczna UE może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki?

Komisja rozważy opinie nadesłane w odpowiedzi na konsultacje przy przygotowywaniu planowanego na ten rok projektu strategii dotyczącej klimatu i energii do roku 2030.

Projekt ten będzie miał na celu polepszenie obecnej strategii oraz uwzględnienie zmian w ogólnym zużyciu energii z poszczególnych źródeł, a także w sytuacji gospodarczej i nowych technologiach.

Ogólne cele pozostaną te same: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw energii oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.

W związku ze swoimi działaniami na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Komisja zbiera również opinie DeutschEnglishfrançais na temat tego, jak pobudzić rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Wiążące cele dotyczące odnawialnych źródeł energii pobudzają wzrost gospodarczy

Raport z postępów UE w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii English pokazuje, że obecna polityka i wyznaczone w jej ramach wiążące cele poskutkowały dużym wzrostem w tym sektorze.

Energię z takich źródeł wybrałoby nawet więcej gospodarstw domowych i firm, gdyby wymagało to mniej formalności, gdyby odnawialne źródła energii były lepiej zintegrowane z rynkiem energii oraz gdyby warunki przydzielania dotacji były bardziej zrozumiałe i stabilne.

Więcej na temat zmian klimatu i oszczędności energii English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki