Navigācijas ceļš

Mērķi laikposmam pēc 2020. gada klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā - 04/04/2013

Energotaupīgā spuldze © ES

Sabiedriska apspriešana par turpmāko ES politiku enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā (2020-2030).

ES jau ir klimata un enerģētikas mērķi 2020. gadam English  — samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un energopatēriņu un izvērst atjaunojamās enerģijas izmantojumu.

Tomēr, lai saglabātu dinamiku arī pēc 2020. gada, ir jāsāk domāt un apspriesties jau tagad. Laicīga plānošana sekmēs ieguldījumus jaunā infrastruktūrā un stimulēs inovāciju zema apjoma oglekļa dioksīda izmešu tehnoloģijās.

Tālab Komisija šo procesu sāk ar apspriešanu internetā English , kas ilgs līdz 2. jūlijam. Esat aicināti izteikt viedokli par šo:

  • kāda veida (un līmeņa) mērķi klimata un enerģētikas jomā izvirzāmi 2030. gadam;
  • kā panākt, lai plāns būtu taisnīgs un tiktu ņemtas vērā katras ES valsts specifiskās enerģijas vajadzības un resursi;
  • kā ES stratēģija enerģētikas jomā var uzlabot ekonomikas konkurētspēju.

Jūsu viedokli ņems vērā, izstrādājot Komisijas priekšlikumus par klimata un enerģētikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam. Šos priekšlikumus paredzēts izstrādāt vēl šogad.

Šiem priekšlikumiem vajadzētu uzlabot pašreizējo stratēģiju un ņemt vērā pārmaiņas ES enerģiju klāstā, ekonomikas situāciju un jaunās tehnoloģijas.

Mērķi joprojām ir tie paši vecie — samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, nodrošināt ES energoapgādi un veicināt izaugsmi, konkurētspēju un darbvietu radīšanu.

Stratēģijai samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju ir arī cits aspekts, un Komisija aicina izteikt viedokli DeutschEnglishfrançais arī par to, kā veicināt oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju izstrādi.

Juridiski saistoši mērķi atjaunojamās enerģijas jomā un izaugsme

Ziņojums par ES progresu atjaunojamās enerģijas attīstīšanā English parāda, ka ar pašreizējo politiku un juridiski saistošajiem mērķiem nozarē panākta izaugsme.

Uz atjaunojamo enerģiju pārietu arvien vairāk mājsaimniecību un uzņēmumu, ja birokrātijas būtu mazāk, ja atjaunojamā enerģija būtu labāk integrēta iekšējā tirgū un ja subsīdiju programmas būtu skaidrākas un stabilākas.

Vēl par klimata pārmaiņām un energoefektivitāti English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites