Navigointipolku

Ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet vuoden 2020 jälkeen - 04/04/2013

Energiansäästölamppu © EU

Komissio järjestää julkisen kuulemisen osana EU:n tulevan energia- ja ilmastopolitiikan (2020–2030) suunnittelua.

EU on jo asettanut vuoteen 2020 ulottuvat ilmasto- ja energiatavoitteet English : kasvihuonekaasujen vähentäminen, energian säästäminen ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen.

Jotta kehitys ei kuitenkaan lakkaisi vuonna 2020, on jo aika aloittaa jatkon pohtiminen. Hyvissä ajoin aloitettu suunnittelu poikii varhaisia investointeja uuteen infrastruktuuriin ja edistää innovointia vähähiilisen teknologian alalla.

Komissio aloittaa prosessin järjestämällä verkossa kuulemisen English , joka jatkuu 2.7. asti. Kaikki voivat ilmaista näkemyksensä siitä,

  • minkä tyyppisiä (ja tasoisia) ilmasto- ja energiatavoitteita olisi asetettava vuodeksi 2030
  • miten saataisiin aikaan kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa otetaan huomioon EU-maiden erilaiset energiatarpeet ja -resurssit
  • kuinka EU:n energiastrategialla voitaisiin parantaa sen talouden kilpailukykyä.

Komissio ottaa palautteen huomioon laatiessaan myöhemmin tänä vuonna ehdotuksia ilmasto- ja energiastrategiaksi vuoteen 2030.

Ehdotuksilla pyritään parantamaan nykyistä strategiaa ja ottamaan huomioon muutokset EU:n energialähdevalikoimassa, taloudellisessa tilanteessa ja uusien teknologioiden tarjonnassa.

Tavoitteet pysyvät samoina: kasvihuonekaasujen vähentäminen, EU:n energiahuollon turvaaminen sekä kasvun, kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisääminen.

Osana kasvihuonekaasujen vähentämisstrategiaansa komissio kartoittaa mielipiteitä DeutschEnglishfrançais myös hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden kehittämisestä.

Sitovat uusiutuvan energian tavoitteet luovat kasvua

Raportti EU:n edistymisestä uusiutuvien energialähteiden käytössä English osoittaa, että nykyinen sitovien tavoitteiden politiikka on tuonut alalle vahvaa kasvua.

Monet kotitaloudet ja yritykset käyttäisivät uusiutuvaa energiaa, jos siihen liittyisi vähemmän byrokratiaa, se integroitaisiin paremmin osaksi energiamarkkinoita ja sen tukiohjelmat olisivat selkeämpiä ja vakaampia.

Lisätietoa ilmastonmuutoksesta ja energiatehokkuudesta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä