Navigatsioonitee

Kliima- ja energiaeesmärgid pärast 2020. aastat - 04/04/2013

Säästupirn © EU

Avalik konsultatsioon ELi tulevase kliima- ja energiapoliitika (2020−2030) kohta

ELil on juba kliima- ja energiaeesmärgid 2020. aastaks English – vähendada kasvuhoonegaaside heiteid ja energiatarbimist ning suurendada taastuvenergia osakaalu.

Kuid protsessi jätkumiseks pärast 2020. aastat tuleb juba praegu alustada konsultatsioone ja mõttetööd. Tuleviku kavandamine julgustab varajasi investeeringuid uude infrastruktuuri ning ergutab innovatsiooni vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate valdkonnas.

Komisjon käivitab protsessi veebipõhise konsultatsiooniga English , mis kestab 2. juulini. Teil palutakse esitada oma arvamus järgmistes küsimustes:

  • missugust liiki ja missugusel tasemel peavad olema 2030. aastaks püstitatud kliima- ja energiaeesmärgid
  • kuidas saavutada õiglane kava, millega võetakse arvesse ELi liikmesriikide konkreetseid energiavajadusi ja allikaid
  • kuidas saab ELi energiastrateegia suurendada ELi konkurentsivõimet.

Teie seisukohad on aluseks ettepanekute koostamisel, mida komisjon kavatseb esitada selle aasta lõpupoole seoses 2030. aasta kliima- ja energiastrateegiaga.

Ettepanekutega proovitakse parandada praegust strateegiat ja võtta arvesse muutusi ELi energiakasutuse struktuuris, majandusolukorda ning uusi tehnoloogiaid.

Eesmärgid jäävad samaks, s.o vähendada kasvuhoonegaaside heiteid, tagada ELi energiajulgeolek ning toetada majanduskasvu, konkurentsivõimet ja töökohtade loomist.

Kasvuhoonegaaside heidete vähendamise strateegia raames otsib komisjon ka võimalusi DeutschEnglishfrançais , kuidas julgustada CO2 kogumise ja säilitamise tehnoloogiate arengut.

Taastuvenergia alased siduvad eesmärgid tekitavad majanduskasvu

Aruandes ELi edusammude kohta taastuvenergia valdkonnas English ilmneb, et praegune siduvate eesmärkide poliitika on toonud sektoris kaasa suure kasvu.

Järjest rohkem majapidamisi ja ettevõtjaid võtaksid kasutusele taastuvenergia, kui selle puhul oleks vähem bürokraatiat, asjaomased allikad oleksid paremini integreeritud energiaturul ning toetusprogrammid oleksid selgemad ja stabiilsemad.

Täiendavalt kliimamuutusest ja energiatõhususest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad