Sti

Mål for klimaforandringer og energi efter 2020 - 04/04/2013

Lavenergipære © EU

Offentlig høring om EU's kommende politik for energi og klimaforandringer (2020-2030).

EU har allerede klima- og energimål, der skal nås inden 2020 English – begrænsning af drivhusgasemissionerne og energiforbruget og styrkelse af vedvarende energi.

Men for at holde dampen oppe efter 2020, er vi nødt til at starte høringerne og overvejelserne nu. Ved at planlægge i god tid tilskynder vi til tidlige investeringer i ny infrastruktur og stimulerer innovation inden for lavkulstofteknologi.

Kommissionen giver startskuddet til processen gennem en onlinehøring English , der kører til 2. juli. Du kan sige, hvad du mener om:

  • hvilken type klima- og energimål vi skal sætte for 2030 (og i hvilket omfang)
  • hvordan vi opnår en rimelig plan, der tager hensyn til de enkelte EU-landes særlige energibehov og -ressourcer
  • hvordan EU's energistrategi kan forbedre konkurrenceevnen.

Dine synspunkter vil blive inddraget i de forslag, Kommission senere på året fremsætter om en klima- og energistrategi frem til 2030.

Forslaget skal forbedre den nuværende strategi og tage højde for ændringer i EU's energimix, den økonomiske situation og ny teknologi.

Målene er uændrede – lavere drivhusgasemissioner, sikring af EU's energiforsyning og støtte til vækst, konkurrenceevne og jobskabelse.

Som endnu et led i sin strategi for at mindske udslippet af drivhusgasser eftersøger Kommissionen desuden synspunkter DeutschEnglishfrançais om, hvordan man tilskynder til udvikling af teknologier, der kan opsamle og lagre CO2.

Bindende mål for vedvarende energi skaber vækst

En rapport om EU's fremskridt med at udvikle vedvarende energi English viser, at den nuværende politik med bindende mål har skabt kraftig vækst i sektoren.

Flere hjem og virksomheder ville gå over til vedvarende energi, hvis det var mindre bureaukratisk, hvis de vedvarende energikilder var bedre integreret i energimarkedet, og hvis støtteprogrammerne var klarere og mere stabile.

Mere om klimaforandringer og energieffektivitet English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links