Cesta

Změna klimatu a energetika po roce 2020 - 04/04/2013

Energeticky úsporná žárovka © EU

Veřejná konzultace o budoucí politice EU v oblasti energetiky a změny klimatu (2020–2030)

EU si již stanovila cíle pro oblast klimatu a energetiky do roku 2020 English – snížit emise skleníkových plynů, snížit spotřebu energie a více využívat energie z obnovitelných zdrojů.

Úsilí v těchto oblastech samozřejmě nesmí polevit ani po roce 2020, a proto je třeba zahájit konzultace se zúčastněnými stranami a promyslet další postup. Kvalitní plánování napomůže tomu, aby se zavčas investovalo do nové infrastruktury a stimulovaly se inovace nízkouhlíkových technologií.

Komise zahajuje celý proces veřejnou konzultací English , která probíhá do 2. července. V ní můžete i vy vyjádřit svůj názor na to:

  • jaký druh cílů si v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 stanovíme?
  • jak vytvořit plán, který bude vyváženým způsobem brát v úvahu specifika energetických potřeb a zdrojů jednotlivých zemí EU
  • jak může energetická strategie EU zvýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky

Vaše názory zohlední Komise při tvorbě návrhů strategie pro oblast změny klimatu a energetiky do roku 2030, které chce předložit ještě letos.

Cílem návrhů je zdokonalit stávající strategii a vzít při tom v potaz změny ve skladbě energetických zdrojů, které má EU k dispozici, její ekononomickou situaci a pokrok v technologiích.

Hlavní cíle se nicméně nemění – snížit emise skleníkových plynů, zajistit dodávky energie pro EU a podpořit hospodářský růst, konkurenceschopnost a vznik pracovních míst v Unii.

Významnou součástí strategie je snižování emisí skleníkových plynů, a proto také Komisi zajímají vaše náměty DeutschEnglishfrançais k tomu, jak podpořit rozvoj technologií k zachycení a ukládání CO2.

Závazné cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie přispívají k růstu

Ze zprávy EU o pokroku dosaženém v oblasti obnovitelné energie English vyplývá, že současná politika stanovující závazné cíle vede k výraznému růstu daného odvětví.

Energii z obnovitelných zdrojů by začalo využívat více domácností i podniků, pokud by tomu nebránila byrokracie, pokud by tato energie byla více integrována v rámci energetického trhu a pokud by programy na podporu využívání obnovitelných zdrojů byly přehlednější a neměnily se tak často.

Více informací o klimatických změnách a zlepšování energetické účinnosti English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy