Навигационна пътека

Изменение на климата и енергетика: цели за след 2020 г. - 04/04/2013

Енергоспестяваща електрическа крушка © ЕС

Чрез обществена консултация ще се събират мнения във връзка с бъдещите политики на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата (2020 – 2030 г.).

ЕС вече има цели в областта на климата и енергетиката, които трябва да постигне до 2020 г. English – съкращаване на емисиите на парникови газове, намаляване на потреблението на енергия и увеличаване на дела на възобновяемата енергия.

За да се запази импулса след 2020 г. обаче, той трябва да започне процеса на консултации и обмисляне сега. Чрез предварително планиране ще се насърчат ранните инвестиции в нова инфраструктура и ще се стимулира новаторството в областта на нисковъглеродните технологии.

Комисията започва този процес с онлайн консултация English , която ще продължи до 2 юли. Можете да дадете мнението си по следните въпроси:

  • Какви трябва да са целите (и на какво равнище) в областта на климата и енергетиката за 2030 г.?
  • Как да се изготви справедлив план, в който да се вземат предвид специфичните енергийни нужди и ресурси на всяка страна от ЕС?
  • Как чрез енергийната стратегия на ЕС може да се подобри конкурентоспособността на неговата икономика?

Вашите мнения ще послужат при изготвянето на предложения за стратегия в областта на климата и енергетиката до 2030 г., които Комисията планира да представи по-късно тази година.

Предложенията ще имат за цел да се подобри настоящата стратегия и да се вземат предвид промените в енергийния микс на ЕС, икономическото положение и новите технологии.

Целите остават същите – намаляване на емисиите на парникови газове, гарантиране на енергийните доставки на ЕС и подкрепа на растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места.

Във връзка с друга част от своята стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове Комисията също така събира мнения DeutschEnglishfrançais относно начините за насърчаване на развитието на технологии за улавяне и съхранение на CO2.

Задължителните цели по отношение на възобновяемата енергия водят до растеж

Според доклад за напредъка на ЕС в разработването на възобновяеми източници на енергия English настоящата политика със задължителни цели е довела до силен растеж на сектора.

Повече домакинства и предприятия биха използвали възобновяема енергия, ако има по-малко административни формалности, възобновяемите източници на енергия са по-добре интегрирани в енергийния пазар и програмите за субсидии са по-ясни и по-стабилни.

Още за изменението на климата и енергийната ефективност English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки