Navigačný riadok

Výhodnejšie podmienky pre spotrebiteľov energie - 16/11/2012

Žiarovky s nízkou spotrebou energie © EU

V záujme plnohodnotného fungovania trhu v prospech spotrebiteľov budú musieť krajiny EÚ uplatňovať energetické pravidlá EÚ v plnom rozsahu.

Členské štáty EÚ sa dohodli na spoločných pravidlách English zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti trhu s energiou, ktorý ponúka ľuďom a podnikom bezpečné a udržateľné dodávky za spravodlivé ceny.

Tieto pravidlá sú kľúčové pri prekonávaní dnešných výziev, ako je zmena klímy, nadmerná závislosť od dovozu a prístup k cenovo dostupnej energii pre všetkých.

V istých oblastiach sa dosiahol určitý pokrok. V súčasnosti majú spotrebitelia väčšiu možnosť výberu, nárast veľkoobchodných cien nie je dramatický a sú zabezpečené dostatočné dodávky energie pre naše potreby.

V iných oblastiach musia členské štáty ešte vynaložiť ďalšie úsilie. Na urýchlenie tohto procesu Komisia podnikne viacero krokov s cieľom pomôcť spotrebiteľom využívať výhody plynúce z konkurenčného trhu. Opatrenia umožňujúce efektívne fungovanie vnútorného energetického trhu DeutschEnglishfrançais zahŕňajú:

  • zabezpečenie správneho uplatňovania všetkých pravidiel všetkými krajinami – najmä pravidiel o prepojení trhov plynu a elektrickej energie DeutschEnglishfrançais , ktoré niektoré krajiny zatiaľ neuplatňujú;
  • zabezpečenie informovanosti spotrebiteľov o všetkých svojich právach, vrátane práva na prechod od jedného dodávateľa k inému s trojtýždňovou výpovednou lehotou bez akýchkoľvek poplatkov. Ak by všetci spotrebitelia platili najnižšie sadzby, mohli by ročne ušetriť 13 miliárd EUR;
  • podporu zavedenia inteligentných meracích zariadení, ktoré umožňujú spotrebiteľom kontrolovať svoju spotrebu v reálnom čase a lepšie spravovať svoje účty za energie;
  • vďaka jasnejšej prezentácii cien, sadzieb a ponúk chrániť zraniteľných spotrebiteľov;
  • odstránenie regulovaných cien, ktoré spotrebiteľom neposkytujú skutočný obraz o najvýhodnejších cenách a ktoré sú prekážkou pre väčšiu hospodársku súťaž a investície (regulácia maloobchodných cien sa v súčasnosti neuplatňuje iba v deviatich krajinách EÚ).

Ďalšie kroky

Niektoré krajiny plánujú poskytnúť stimuly pre tradičných dodávateľov elektrickej energie, aby si tak udržali jej kapacitu v prípade, že variabilné zdroje (napr. veterná a solárna energia) nebudú schopné uspokojiť dopyt.

Predtým, než sa takéto stimulačné opatrenia zavedú, je potrebné viac analyzovať dôvody, pre ktoré krajiny neinvestujú do zvyšovania ich výrobnej kapacity. Národné vlády by sa mali zamyslieť aj nad získavaním dodávok od dodávateľov v iných krajinách EÚ, čo by mohlo byť nákladovo efektívnejšie.

Komisia tiež vydá usmernenia o zlepšení trhu pre obnoviteľné zdroje energie.

Viac o energetickom trhu EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy