Ścieżka nawigacji

Atrakcyjniejsze warunki dostaw energii dla konsumentów - 16/11/2012

Żarówka energooszczędna © UE

Państwa członkowskie UE będą musiały stosować wszystkie przepisy unijne w zakresie energii, tak aby klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje im rynek wewnętrzny.

Państwa członkowskie UE przyjęły wspólne przepisy English mające im zapewnić bardziej konkurencyjny rynek energii, gwarantujący klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom bezpieczne, stałe i przystępne cenowo dostawy.

Przepisy te są ważnym elementem walki ze stojącymi dziś przed nami wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu, zbyt duże uzależnienie od importu energii oraz dostęp do taniej energii dla wszystkich.

W dziedzinach tych odnotowano pewne postępy – obecnie konsumenci mają większy wybór, ceny hurtowe utrzymywane są pod kontrolą, aby zaspokoić nasze potrzeby zabezpieczono odpowiednio duże dostawy.

W innych dziedzinach jednak państwa członkowskie nie odnoszą aż tak poważnych sukcesów. Pragnąc przyspieszyć procesy przemian zachodzące w sektorze energii, Komisja postanowiła pomóc konsumentom po to, by mogli oni w pełni korzystać z rynku działającego w oparciu o zasadę konkurencyjności. Środki mające zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii DeutschEnglishfrançais obejmują:

  • dopilnowanie, by wszystkie państwa członkowskie poprawnie stosowały wszystkie przepisy – niektóre wciąż tego nie robią, szczególnie w zakresie połączenia rynku gazu i energii elektrycznej DeutschEnglishfrançais
  • uświadomienie klientom wszystkich swoich praw, włącznie z prawem zmiany dostawcy energii elektrycznej z trzytygodniowym wypowiedzeniem i bez konieczności ponoszenia za to opłaty. Skorzystanie z tej możliwości mogłoby przynieść rocznie około 13 mld euro oszczędności przy założeniu, że wszyscy kupowaliby energię po najniższych stawkach
  • propagowanie szerszego stosowania inteligentnych systemów pomiarowych – umożliwiających klientom kontrolowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym i lepszą kontrolę nad rachunkami
  • bardziej przejrzyste prezentowanie cen, taryf i ofert – umożliwiające ochronę słabiej orientujących się klientów
  • zniesienie cen regulowanych – powodujących fałszywe wrażenie, jakoby miały się one znajdować na najkorzystniejszym dla klientów poziomie, a zarazem stanowiących barierę dla szerszej konkurencyjności i większych inwestycji (obecnie tylko dziewięć państw członkowskich NIE stosuje regulowanych cen detalicznych).

Kolejne etapy

Niektóre państwa planują wprowadzenie środków zachęcających dla tradycyjnych dostawców, aby utrzymać zdolności produkcyjne na odpowiednim poziomie, w chwili gdy produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (takich jak energia słoneczna lub energia wiatru) nie jest na tyle wysoka, aby zaspokoić wszystkie potrzeby.

Jednakże przed wprowadzeniem takich zachęt niezbędne jest przeprowadzenie analiz dotyczących powodów, dla których państwa nie prowadzą inwestycji mających na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych tego rodzaju energii. Rządy państw członkowskich powinny również rozważyć możliwość pozyskania dostaw energii od dostawców z innych krajów UE, co mogłoby się okazać bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Ponadto Komisja wyda wytyczne dotyczące możliwości zwiększenia skuteczności rynku energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji na temat rynku energii w UE Deutsch (de) English (en) français (fr)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki