Naršymo kelias

Palankesnės sąlygos vartotojams - 16/11/2012

Tausi elektros lemputė © ES

ES šalys bus raginamos visapusiškai taikyti ES energetikos rinkos taisykles, kad vartotojai galėtų naudotis visais jos teikiamais privalumais.

ES valstybės susitarė dėl bendrų taisyklių English siekiant konkurencingesnės energetikos rinkos – tokios, kuri užtikrintų gyventojams ir įmonėms patikimą ir tvarų tiekimą sąžiningomis kainomis.

Šios taisyklės itin svarbios sprendžiant šiandien mums iškilusius klimato kaitos, pernelyg didelės priklausomybės nuo importo, prieinamų energijos kainų visiems ir kitus klausimus.

Padaryta tam tikra pažanga. Šiandien vartotojai turi didesnį pasirinkimą, didmeninės kainos kontroliuojamos, kaupiama pakankamai išteklių mūsų poreikiams patenkinti.

Kitose srityse šalių daromų pastangų nepakanka. Kad procesas paspartėtų, Europos Komisija stengsis nuveikti daugiau, kad padėtų vartotojams pasinaudoti konkurencinės rinkos teikiamais privalumais. Štai kelios priemonės, kuriomis siekiama, kad bendra energetikos rinka veiktų DeutschEnglishfrançais :

  • užtikrinti, kad visos šalys visas taisykles taikytų teisingai – kai kurioms šalims tai dar nepavyksta, ypač tai pasakytina apie dujų ir elektros energijos rinkų DeutschEnglishfrançais susiejimo taisyklių taikymą;
  • užtikrinti, kad vartotojai žinotų savo teises, tarp jų ir teisę pakeisti tiekėją – ši paslauga nemokama, tereikia tik apie tai pranešti iš anksto prieš 3 savaites; jei vartotojai mokėtų mažiausiais tarifais, kasmet būtų sutaupoma 13 mlrd. eurų;
  • skatinti išmaniųjų matavimo įtaisų diegimą – vartotojai galėtų tuojau pat sužinoti, kiek kuriuo metu suvartoja energijos, ir geriau valdyti išlaidas energijai;
  • užtikrinti, kad informacija apie kainas bei tarifus ir pasiūlymai būtų aiškesni – taip būtų apsaugoti pažeidžiami vartotojai;
  • panaikinti reguliuojamas kainas – dėl jų vartotojams susidaro klaidingas įspūdis, kad nustatytos kainos yra sąžiningiausios, bet tai yra kliūtis konkurencijai ir investicijoms (šiuo metu tik 9 ES šalyse mažmeninės kainos NEREGULIUOJAMOS).

Tolesni veiksmai

Kai kurios šalys planuoja taikyti tam tikras paskatas tradiciniams tiekėjams, kad jie išlaikytų gamybos pajėgumus ir galėtų juos panaudoti tuomet, kai iš nepastovių šaltinių (pvz., vėjo ir saulės) gaunamos energijos nepakaktų paklausai patenkinti.

Bet prieš taikant tokias paskatas reikia atlikti išsamesnę analizę, kodėl šalys neinvestuoja, kad padidintų gamybos pajėgumus. Nacionalinės vyriausybės taip pat turėtų panagrinėti galimybes gauti energijos iš kitų ES šalių tiekėjų – taip daryti gali būti ekonomiškiau.

Europos Komisija taip pat parengs gaires, kaip tobulinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių rinką.

Daugiau apie ES energetikos rinką Deutsch (de) English (en) français (fr)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos