Navigointipolku

Energian sisämarkkinat toimivammiksi - 16/11/2012

Energiansäästölamppu © EU

Komissio haluaa, että EU-maat vauhdittavat energiamarkkinoita koskevien EU-sääntöjen täytäntöönpanoa, jotta kuluttajat saisivat markkinoista täyden hyödyn.

EU-maat ovat sopineet yhteisistä säännöistä English kilpailun lisäämiseksi EU:n energiamarkkinoilla. Tavoitteena ovat markkinat, jotka tarjoavat kuluttajille ja yrityksille varmaa ja kestävää energiahuoltoa mahdollisimman pienin kustannuksin.

Sääntöjen avulla pyritään ratkaisemaan monia energiahaasteita, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, energiamarkkinoiden liiallinen tuontiriippuvuus ja kohtuuhintaisen energiansaannin turvaaminen kaikille.

Kuluttajien valinnanvaran lisäämisessä, energian tukkuhintojen kurissa pitämisessä ja toimitusvarmuuden turvaamisessa on jo edistytty.

Muilla aloilla EU-maissa tarvitaan kuitenkin vielä lisätoimia. Komissio haluaakin nyt vauhdittaa energian sisämarkkinoiden luomista ja auttaa kuluttajia saamaan täyden hyödyn entistä kilpaillummista markkinoista. Energian sisämarkkinoiden tehostamiseksi DeutschEnglishfrançais halutaan muun muassa

  • varmistaa, että kaikki EU-maat panevat säännöt asianmukaisesti täytäntöön: kaikissa maissa näin ei vielä ole, ja puutteita on etenkin kaasu- ja sähkömarkkinoiden DeutschEnglishfrançais yhteenliittämistä koskevien sääntöjen noudattamisessa.
  • parantaa kuluttajien tietoisuutta oikeuksistaan: tämä koskee myös oikeutta vaihtaa energiantoimittajaa kolmessa viikossa ilman kustannuksia – on arvioitu, että valitsemalla halvimman energiatariffin EU:n kuluttajat voisivat säästää jopa 13 miljardia euroa vuodessa.
  • edistää älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönottoa: kuluttajat voivat niiden avulla hallita omaa kulutustaan reaaliaikaisesti ja seurata paremmin energiakustannuksia.
  • kiinnittää huomiota hintojen, tariffien ja tarjousten selkeään esittämiseen, jolla suojataan etenkin heikommassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksia.
  • luopua hintasääntelystä: sääntely voi luoda kuluttajille vääränlaisen mielikuvan edullisimmista hinnoista ja estää kilpailua ja investointeja – tällä hetkellä vain yhdeksässä EU-maassa ei ole energian vähittäishintojen sääntelyä.

Jatkotoimet

Eräät EU-maat suunnittelevat tukevansa perinteisiä sähköntuottajia, jotta ne pitäisivät tuotantokapasiteettiaan saatavilla myös silloin, kun muihin sähköenergian lähteisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, perustuva tuotanto ei riitä vastaamaan kysyntään.

Komission mukaan ennen tukimekanismien käyttöönottoa olisi analysoitava, ovatko jäsenmaiden investoinnit energiantuotantoon liian vähäisiä ja mikä siihen voi olla syynä. EU-maiden olisi harkittava myös energiantoimitusten lisäämistä muissa jäsenmaissa toimivilta energiantoimittajilta, mikä voisi olla kustannustehokkaampaa.

Komissio aikoo esittää myös suuntaviivat uusiutuvien energialähteiden markkinoiden tehostamiseksi.

EU:n energiamarkkinat – lisätietoa Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä