Navigatsioonitee

Tarbijatele soodsam energia - 16/11/2012

Säästupirn © EU

ELi liikmesriigid peavad täielikult rakendama ELi energiaeeskirju, et turg toimiks maksimaalselt tarbijate huvides.

ELi liikmesriigid on leppinud kokku konkurentsivõimelisema energiaturu ühistes eeskirjades English . Selline turg pakub inimestele ja ettevõtetele kindlat ja jätkusuutlikku tarnet õiglase hinnaga.

Need eeskirjad on olulised tänaste probleemide, nagu kliimamuutused ja liigne sõltuvus impordist, lahendamisel ning kõigile taskukohase energia kättesaadavuse tagamisel.

Edusamme on juba tehtud. Täna on tarbijatel rohkem valikuid, hulgihinnad on kontrolli all ning vajaduste rahuldamiseks piisavad tarned on tagatud.

Muus osas esineb riikidel ka puudujääke. Komisjon teeb protsessi kiirendamiseks täiendavat tööd, et aidata tarbijatel konkurentsiga turul kasu saada. Meetmed energiaturu toimimiseks DeutschEnglishfrançais hõlmavad järgmist:

  • tagada, et kõik liikmesriigid kohaldavad eeskirju õigesti – mõned ei tee seda veel (konkreetselt seoses gaasi- ja elektriturgude DeutschEnglishfrançais ühendamisega)
  • tagada, et tarbijad teavad kõiki oma õigusi, sealhulgas õigust vahetada tarnijat 3-nädalase etteteatamisega ning tasuta (mis hoiaks tarbijatele aastas kokku 13 miljardit eurot, kui kõik tasuksid odavaimat hinda)
  • edendada nutiarvestite kasutuselevõtmist, mis võimaldab tarbijatel jälgida oma tarbimist reaalajas ning hallata paremini oma energiaarveid
  • esitada selgemad hinnad, tariifid ja pakkumised, kaitstes haavatavaid tarbijaid
  • tõrjuda välja reguleeritud hinnad. Sellised hinnad jätavad tarbijatele väära mulje, et hinnad on kõige õiglasemad; samuti takistavad need konkurentsi ja investeeringuid (praegi EI reguleeri jaehindu ainult 9 ELi liikmesriiki).

Järgmised sammud

Mõned riigid kavandavad rakendada traditsiooniliste tarnijate puhul stiimuleid, et säilitada elektrivõimsus, kui eri allikad (tuule- ja päikeseenergia) ei paku nõudlusele vastavat kogust.

Enne selliste stiimulite rakendamist on vaja rohkem analüüsida, miks riigid ei investeeri oma tootmisvõimsuse suurendamisesse. Liikmesriikide valitsused peaksid ka uurima tarnevõimalusi teiste ELi liikmesriikide tootjatelt, mis võib osutuda kulutõhusamaks.

Komisjon annab välja ka suunised, kuidas taastuvenergia turgu paremaks muuta.

Täiendavalt ELi energiaturu kohta Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad