Cesta

Výhodnější dodávky energie pro spotřebitele - 16/11/2012

Energeticky úsporná žárovka © EU

Státy EU budou nuceny uplatňovat pravidla EU v oblasti energetiky v jejich plné šíři, aby spotřebitelé mohli využívat všech možností, které trh nabízí.

Státy Unie se dohodly na společných pravidlech English , jejichž uplatňování povede k zostření konkurence na energetickém trhu, který lidem a podnikům nabídne spolehlivé a udržitelné dodávky za rozumnou cenu.

Tato pravidla jsou důležitým prostředkem, jak se vypořádat s výzvami, před nimiž v současnosti stojíme a mezi něž patří klimatické změny, vysoká závislost na dovozech a dostupnost cenově přijatelné energie pro všechny.

Určitého pokroku se již podařilo dosáhnout. Spotřebitelé mají dnes na výběr z více možností, velkoobchodní ceny jsou pod kontrolou a dodávky dostatečně pokrývají naši spotřebu.

V jiných oblastech však státy stále vykazují nedostatky. Komise se v zájmu urychlení procesu rozhodla více pomoci spotřebitelům, aby mohli využívat všech výhod, které konkurenční prostředí na trhu nabízí. Mezi opatření, jež zajistí fungování vnitřního trhu s energií DeutschEnglishfrançais , patří:

  • zajistit, aby všechny státy používaly všechna pravidla správným způsobem – některé z nich tak dosud nečiní, zejména se to týká pravidel o propojení trhu se zemním plynem a elektřinou DeutschEnglishfrançais
  • zvýšit informovat spotřebitelů o jejich právech, především o právu přejít zdarma k jinému dodavateli během tří týdnu – pokud by spotřebitelé využili nejlevnějších nabídek, mohli by celkově ročně ušetřit až 13 miliard eur
  • propagovat instalaci inteligentních měřidel – umožňují zákazníkům sledovat aktuální spotřebu a optimalizovat náklady na energii
  • srozumitelněji uvádět ceny, sazby a nabídky – zvýší se tak ochrana tzv. zranitelných spotřebitelů
  • odstranit regulované ceny – vyvolávají ve spotřebitelích falešný pocit, že jsou to ty nejnižší možné, a zároveň jsou překážkou hospodářské soutěže a investic (v současnosti pouze 9 států EU maloobchodní ceny NEREGULUJE).

Další kroky

Některé státy zamýšlejí poskytovat pobídky tradičním dodavatelům, aby zajistily dostatečné množství elektřiny v období, kdy proměnlivé zdroje (např. energie větru nebo slunce) nejsou dostatečné k pokrytí poptávky.

Než budou tyto pobídky zavedeny, je třeba analyzovat, z jakých důvodů státy neinvestují do zvýšení svých výrobních kapacit. Vlády členských států by také měly zvážit, zda by nestálo za to odebírat energii od jiných států Unie za cenově výhodnějších podmínek.

Komise rovněž vydá pokyny týkající se lepšího fungování trhu s obnovitelnými zdroji.

Více informací o trhu EU s energií Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy