Sökväg

Förnybar energi efter 2020 - 08/06/2012

Landsväg med vindkraftverk i bakgrunden © iStockphoto.com/Robert Mandel

Tillväxten på marknaden för förnybar energi kommer att sjunka utan förnyade politiska insatser. Kommissionen föreslår därför hur EU ska kunna minska kostnaderna och främja investeringar.

EU är på god väg att uppnå sitt klimatmål om att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor 2020.

Det är goda nyheter. Med mer energi från förnybara energikällor som vindkraft, solenergi, vatten- och tidvattenkraft, jordvärme och biomassa kan EU minska sitt beroende av importerad energi och samtidigt främja innovation och sysselsättning.

Men industrin är tveksam till att investera mer i förnybar energi på grund av osäkerheten kring EU:s framtida politik. Dessutom sjunker inte priserna snabbt nog.

Om de förnybara energikällorna fortsätter att kosta mycket mer än fossila bränslen kommer tillväxten på marknaden för förnybar energi att avta efter 2020.

I sin rapport om förnybar energi DeutschEnglishfrançais föreslår därför kommissionen olika sätt att få ner kostnaderna genom bättre samordning. I rapporten finns också idéer om hur EU-politiken ska se ut efter 2020.

Kostnaderna kan sänkas genom att man främjar konkurrensen på EU:s energimarknad. Stöden till fossila bränslen bör fasas ut och nya energiskatter ska främja investeringar i koldioxidsnål teknik. Samtidigt bör stödet till förnybara energikällor gradvis minska eller helt upphöra för att se till att den förnybara energin kan konkurrera med andra energikällor på lång sikt.

Man bör också ändra de nationella stödprogrammen för att minska kostnaderna. Programmen måste blir enklare och mer enhetliga för att minska industrins administrativa kostnader.

EU bör främja produktionen av vind- och solenergi där den är billigare, precis som företag gör för andra produkter och tjänster. EU-länderna kan på så sätt köpa vind- och solenergi från andra EU-länder eller länder utanför EU billigare än om de måste utveckla egna förnybara källor.

Vad händer nu?

Kommissionen har börjat utarbeta en strategi för perioden efter 2020 som ska ge fler investeringar och lägre kostnader. Den nya strategin kommer att få industrin att göra de långsiktiga investeringar som krävs för att utveckla förnybara energikällor.

Förra året lade EU fram sin färdplan för ett utsläppssnålt samhälle som gäller hela ekonomin. EU håller dessutom på att ta fram specifika planer för enskilda sektorer, t.ex. energifärdplanen för 2050 DeutschEnglishfrançais .

Läs mer om förnybar energi i EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar