Navigačný riadok

Obnoviteľné zdroje energie po roku 2020 – plán rastu - 08/06/2012

Cesta cez krajinu s veternými turbínami na horizonte © iStockphoto.com/Robert Mandel

Ak EÚ neprijme ďalšie opatrenia na zníženie nákladov a na stimuláciu investícií, rast odvetvia obnoviteľnej energie sa spomalí. Komisia predkladá spôsob na dosiahnutie týchto cieľov.

Európska únia sa v rámci svojej širšej stratégie boja proti zmenám klímy zaviazala, že do roku 2020 bude energia z obnoviteľných strojov predstavovať 20 % z jej celkovej spotreby. Únia je na najlepšej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa.

To je dobrá správa. Väčší podiel veternej, slnečnej, vodnej, slapovej a geotermálnej energie znižuje závislosť EÚ na dovozoch energie a stimuluje inovácie a rast zamestnanosti.

Podniky sú však opatrné, pokiaľ ide o väčšie investície do obnoviteľnej energie. Nie sú si isté, aká bude budúca politika EÚ a náklady neklesajú dostatočne rýchlo.

To znamená, že ak cena obnoviteľnej energie ostane oveľa vyššia ako cena fosílnych palív, rast trhu začne po roku 2020 klesať.

Na riešenie týchto potrieb vypracovala Komisia správu o energii z obnoviteľných zdrojov DeutschEnglishfrançais , v ktorej sa analyzujú spôsoby zníženia nákladov prostredníctvom koordinovanejšieho prístupu na úrovni EÚ. Komisia navyše pristúpila k vypracovaniu politiky EÚ na obdobie po roku 2020.

Zníženie nákladov sa dá dosiahnuť stimulovaním hospodárskej súťaže na trhu EÚ s energiou. Dotácie na fosílne palivá by sa mali postupne prestať využívať a preskúmať by sa mali aj dane z energie s cieľom podnietiť investície do technológií s nízkymi emisiami uhlíka. Zároveň by sa mala postupne znížiť až eliminovať podpora obnoviteľných zdrojov energie, aby sa toto odvetvie mohlo v dlhodobom horizonte stať plne konkurencieschopným v porovnaní s inými zdrojmi energie.

Vnútroštátne podporné programy je potrebné reformovať v záujme zníženia nákladov. Tieto programy by sa mali v rámci EÚ viac zosúladiť a zjednodušiť, čím by sa znížili administratívne náklady v tomto priemyselnom odvetví.

EÚ by mala podporiť výrobu veternej a slnečnej energie v oblastiach, kde je jej výroba najlacnejšia – presne tak ako to robia spoločnosti v prípade rozhodovania o výrobe iných výrobkov a služieb. Krajiny EÚ môžu potom nakupovať veternú alebo slnečnú energiu z iného členského štátu alebo z krajín mimo EÚ lacnejšie ako by ich stála výstavba vlastných obnoviteľných zdrojov.

Ďalšie kroky

Komisia začína postup prípravy alternatívnych možností politiky na obdobie po roku 2020, ktoré by viac podporili inovácie a znížili náklady. Rýchle vypracovanie politiky bude motivovať podniky k tomu, aby zrealizovali dlhodobé investície potrebné na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

V minulom roku uverejnila EÚ svoj nízkouhlíkový pracovný program , ktorý sa týka všetkých sektorov hospodárstva. Komisia takisto pripravuje konkrétne plány pre jednotlivé ekonomické odvetvia, ako je napríklad Plán postupu v energetike do roku 2050 DeutschEnglishfrançais .

Viac o obnoviteľnej energii v EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy