Kruimelpad

Hernieuwbare energie na 2020 – groeiplan - 08/06/2012

Plattelandsweg met windmolens op de achtergrond © iStockphoto.com/Robert Mandel

De markt voor hernieuwbare energie zal stagneren, tenzij de EU nu meer doet om de kosten te beperken en investeringen te stimuleren. De Commissie stelt een aantal maatregelen voor.

De EU wil tegen 2020 minstens 20% van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen, als onderdeel van haar ruimere strategie om de klimaatverandering tegen te gaan. Zij is goed op weg om dat doel te bereiken.

Dat is goed nieuws. Meer energie van wind, zon, rivieren, getijden, aardwarmte en biomassa maakt de EU minder afhankelijk van invoer en zwengelt innovatie en werkgelegenheid aan.

De industrie schrikt echter terug voor meer investeringen in hernieuwbare energie. Ze is onzeker over het toekomstige EU-beleid, en de kosten dalen niet snel genoeg.

Als hernieuwbare energie veel duurder blijft dan fossiele brandstoffen, zal de markt na 2020 wellicht stagneren.

Daarom gaat de Europese Commissie in een verslag over hernieuwbare energie DeutschEnglishfrançais na hoe de kosten kunnen worden beperkt door een betere coördinatie op EU-niveau. Het geeft ook een aanzet voor het EU-beleid na 2020.

De kosten kunnen omlaag door de concurrentie in de EU-markt voor energie aan te wakkeren. Subsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden afgebouwd en energiebelastingen moeten worden hervormd om investeringen in CO2-arme technologie te stimuleren. Tegelijkertijd moet de steun voor hernieuwbare energie geleidelijk verminderen of verdwijnen, om deze sector op lange termijn te laten concurreren met andere energiebronnen.

Nationale steunprogramma's moeten ook worden hervormd om kosten te beperken. Die programma's moeten in de hele EU beter op elkaar afgestemd en vereenvoudigd worden, om de administratieve rompslomp te beperken.

De EU moet de productie van wind- en zonne-energie aanmoedigen waar die goedkoper is, net zoals bedrijven dat doen voor andere producten en diensten. De EU-landen kunnen dan die energie van elkaar of van buiten de EU kopen tegen lagere prijzen dan eigen productie zou kosten.

De volgende stappen

De Commissie begint nu al met de ontwikkeling van beleidsopties voor na 2020, waarbij de nadruk wordt gelegd op innovatie en kostenbeperking. Zo kan de industrie investeringen op lange termijn plannen, wat nodig is voor de ontwikkeling van bronnen van hernieuwbare energie.

Vorig jaar publiceerde de EU een routekaart naar een koolstofarme economie , waarin alle sectoren van de economie aan bod komen. Daarnaast maakt zij plannen voor afzonderlijke sectoren, zoals de energieroutekaart 2050 DeutschEnglishfrançais .

Meer over hernieuwbare energie in de EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links